Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Štítek: ministr dopravy

Bártův zásah do nezávislosti Drážní inspekce může ohrozit bezpečnost cestujících

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/bartuv-zasah-do-nezavislosti-drazni-inspekce-muze-ohrozit-bezpecnost-cestujicich/

Stanovisko KPL k ministerskému materiálu o převodu drah na nové nabyvatele

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/stanovisko-kpl-k-ministreskemu-materialu-o-prevodu-drah-na-nove-nabyvatele/

Petice za obnovení železniční dopravy na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/petice-za-obnoveni-zeleznicni-dopravy-na-cele-trati-rakovnik-kralovice-mladotice/
TOPlist