Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Štítek: SŽDC

Postup SŽDC, s.o. ohrožuje provoz na Švestkové dráze z Lovosic do Mostu

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/postup-szdc-s-o-ohrozuje-provoz-na-svestkove-draze-z-lovosic-do-mostu/

Zrušením lokálek ušetříme za údržbu - žertuje s námi SŽDC?

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/zrusenim-lokalek-usetrime-za-udrzbu-zertuje-s-nami-szdc/

Odpovědi na dotazy položené Ministerstvu dopravy ve věci rušení drah

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/odpovedi-na-dotazy-polozene-ministerstvu-dopravy-ve-veci-ruseni-drah/

SŽDC odpověděla na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/szdc-odpovedela-na-zadost-o-informace-dle-zak-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/

Ministerstvo nechce úsporu zadarmo – rušení tratí bude stát miliardu!

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/ministerstvo-nechce-usporu-zadarmo-ruseni-trati-bude-stat-miliardu-/
1 | 2 | 3 > >>
TOPlist