Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Štítek: Ministerstvo dopravy

Zrušením lokálek ušetříme za údržbu - žertuje s námi SŽDC?

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/zrusenim-lokalek-usetrime-za-udrzbu-zertuje-s-nami-szdc/

Odpovědi na dotazy položené Ministerstvu dopravy ve věci rušení drah

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/odpovedi-na-dotazy-polozene-ministerstvu-dopravy-ve-veci-ruseni-drah/

Ministerstvo nechce úsporu zadarmo – rušení tratí bude stát miliardu!

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/ministerstvo-nechce-usporu-zadarmo-ruseni-trati-bude-stat-miliardu-/

Bártův zásah do nezávislosti Drážní inspekce může ohrozit bezpečnost cestujících

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/bartuv-zasah-do-nezavislosti-drazni-inspekce-muze-ohrozit-bezpecnost-cestujicich/

Stanovisko KPL k ministerskému materiálu o převodu drah na nové nabyvatele

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/stanovisko-kpl-k-ministreskemu-materialu-o-prevodu-drah-na-nove-nabyvatele/

Škrtací mánie pokračuje: úsporný efekt nepatrný, důsledky drastické

https://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/skrtaci-manie-pokracuje-usporny-efekt-nepatrny-dusledky-drasticke/
1 | 2 > >>
TOPlist