Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Přihláška za člena

Jsi člověk, který se zajímá o železniční dopravu, který vyznává principy trvale udržitelného života a hlavně - jsi člověk, který chce měnit věci k lepšímu? Pokud ano, přijd mezi nás.

  • Členem spolku může být občan ČR, který je starší 18 let, a je způsobilý k právním úkonům. 
  • Od 1.1.2012 byla stanovena výše členských příspěvků na Kč 600,- ročně splatných nejpozdeji do 31. března aktuálního roku.
  • Přihlášku schvaluje členská schůze na svém nejbližším zasedání. Odeslání přihlášky znamená poskytnutí souhlasu  Klubu přátel lokálek, z.s. ke shoromaždění a zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015
Pokud máš zájem i nadále a jsi schopen akceptovat výše uvedené podmínky, vytiskni prosím přihlášku, a ve dvou vyplněněných výtiscích ji spolu s krátkým motivačním dopisem odešli na korespondenční adresu spolku. Nezapomen stručně popsat svůj vztah k železnici, případné své členství v jiných spolcích a organizacích a zkus nám nastínit oblast činnosti, které byses chtěl věnovat. Tvou přihlášku posoudíme a v případě přijetí za člena spolku ti jeden výtisk zašleme zpět. 
TOPlist