Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kalendář akcí

Předpokládané místo konání - železniční stanice Lednice na Moravě - restaurace Myslivna pana Janoty.

Kalendář akcí

Odběr novinek

Naše cíle

Klub přátel lokálek, z.s. nemá žádný právní vztah k zaniklému Klubu přátel lokálky, o.s. z Kamenického Šenova. Jedná se o pouhou podobu názvu. Náš spolek vznikl v roce 2010 jako dobrovolné sdružení příznivců železnice, především lokálních drah, kteří jsou znechuceni současným stavem železnic v ČR a kteří cítí potřebu tento stav změnit.

Zaniklé a ohrožené dráhy:
 • V ČR se nachází celkem 76 zrušených tratí v celkové délce 752,6 km. Na Čechy připadá 48 tratí v celkové délce 517,6 km, na Moravu 16 tratí v celkové délce 153,3 km, na Slezsko 12 tratí v celkové délce 81,7 km.
 • Z výše uvedeného množství zrušených tratí bylo po roce 1989 zrušeno celkem 18 tratí v délce 228,6 km.
 • Osud regionálních drah závisí na občanské společnosti. Kolik zrušených kilometrů přibude záleží i na Tobě:)
Usilujeme:
 • o minimalizaci snah krajských samospráv ohledně redukce veřejné drážní dopravy,
 • o dokumentaci a lokalizaci ohrožených budov, lokomotiv, vozů, mechanismů  a jiných technických památek,
 • o dokumentaci ohrožených drah a vleček,
 • o nápravu špatného stavu železnice, především osobním přístupem, ale i mediálním tlakem na kompetentní osoby.
 • o podporu občanských aktivit ve věcech drah.

Cíle spolku byly specifikovány na základě usnesení členské schůze. Naše činnost sdružení spočívá především v:

 • propagaci veřejné regionální železniční dopravy,
 • bezplatné poradenské a informační činnosti v oblasti regionální železniční dopravy,
 • podpoře prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících regionálních drah,
 • propagaci a prosazování principů trvale udržitelného rozvoje,
 • organizování nostalgických jízd v síti SŽDC a fotodokumentaci železnice.
Přihláška členství:
 • členem spolku může být občan ČR, který je starší 15 let, a je způsobilý k právním úkonům.
 • od 1.1.2012 byla stanovena výše členských příspěvků na Kč 600,- ročně splatných nejpozdeji do 31. března aktuálního roku.
 • přihlášku schvaluje členská schůze na svém nejbližším zasedání.
 • přihláška
Stanovy:
 • Stanovy občanského sdružení byly navrženy přípravným výborem 15. března 2010.
 • Registrovány byly Ministerstvem vnitra ČR dne 19. dubna 2010 a  ustavující členská schůze je schválila.
 • stanovy
Přijď mezi nás!
TOPlist