Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

ZAPSANÝ SPOLEK

Náš postoj k problematice rušení drah:
  • Hájíme veřejný zájem ve věci drah. Jsme silně znepokojeni narůstající mediální aktivitou, která má ve veřejnosti vzbudit pocit, že rušení regionálních drah je v podstatě hotová záležitost.
  • Domníváme se, že žijeme v právním státě, který garantuje všem občanům rovná práva v jejich přístupu ke spravedlnosti. Vyvíjíme činnost plně v souladu se svými stanovami, považuje se tedy za účastníka aktivně legitimovaného ve všech správních řízeních, týkajících se rušení regionálních drah a to už v řízení před Drážním úřadem, jakožto prvoinstančním správním orgánem.
  • Jsme přesvědčeni, že pokud není konkrétní správní řízení pravomocně ukončeno, nelze hovořit o tom, že ta která konkrétní dráha byla zrušena.
  • Zrušení dráhy je fakticky nevratný proces; po tomto administrativním kroku již není možné předpokládat znovuobnovení provozu, protože při nezbytné rekolaudaci jsou vyžadovány nákladné úpravy dle dnešních norem; citelně se ukazuje potřeba změny právní úpravy, která by umožnila definovat zvláštní kategorii dráhy bez jejího zrušení.
  • Velmi znepokojivým se nám také jeví stav, kdy SŽDC sice hovoří o finanční náročnosti provozu, ale pro všechna správní řízení dodala pouze technický popis trati bez jakýchkoli ekonomických charakteristik.
Uspěli jsme:
  • Rozkladová komise ministra dopravy akceptovala naše argumenty ve věci dráhy Bruntál - Malá Morávka. Rušit se nebude.
  • SŽDC, s.o. už dále nemohla čelit soustavnému tlaku dopravců a občanské společnosti a vzala zpět všechny návrhy na zahálení správního řízení o zrušení dráhy. Je to z podstatné části i naší zásluhou. 
Inspiruje nás:
TOPlist