Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Děkujeme přispěvatelům

 • Děkujeme všem přispěvatelům, jmenovitě však těm z vás, kteří buď přispěli na některou z níže uvedených veřejných sbírek, případně vám všem, kteří drobnými částkami podporujete běžnou spolkovou činnost.
Veřejná sbírka (ukončena 20.3.2013) - Záchrana motorového vozu 851 021-6
 • Veřejná sbírka povolena KrÚ JMK dne 8.12.2011 podle § 4 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách pod č.j.: JMK/173477/2011 na období od 15.01.2012 do 08.12.2014 za účelem: Shromáždění dobrovolných finančních prostředků na odkoupení a rekonstrukci motorového vozu řady 851021-6 z majetku ČD, a.s. – záchrana před fyzickou likvidací – ochrana technického dědictví.
 • Odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 10.7.2012 schválil využití čerpání prostředků z povolené veřejné sbírky. Přesvědčit se můžete na následujícím odkazu: Kontrola. Výtěžek veřejné sbírky byl po schválení odborem správním JMK použit na úhradu znaleckého posudku Doc. Ing. Radka Knoflíčka.
 • Jmenovité díky patří těmto dárcům:)
  Petr Ziegler, Hynek Lavička, Jaroslav Lampart, Jiří Strumienský, Marek Tomek, Miroslav Kunt, Jaroslav Poláček, Pavel Prchal, Marian Jurečka, Jan Dvořák, Pavel Jehlička, Karel Opravil, Lada Adámková.
Veřejná sbírka (ukončena 20.2.2012) - Záchrana regionální dráhy Mutěnice - Kyjov
 • Veřejná sbírka povolena KrÚ JMK dne 8.12.2011 podle § 4 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách pod č.j.: JMK/172900/2011 na období od 15.01.2012 do 08.12.2014 za účelem: Shromáždění dobrovolných finančních prostředků na odkoupení a rekonstrukci regionální dráhy Mutěnice – Kyjov z majetku ČR – záchrana před fyzickou likvidací – ochrana technického a kulturního dědictví.
 • Odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 10.7.2012 schválil využití čerpání prostředků z veřejné sbírky. Přesvědčit se můžete na následujících odkazech: Dopis a kontrola. Výtěžek veřejné sbírky byl po schválení odborem správním JMK použit na příspěvek k vybudování muzejní expozice v žst. Kyjov, která bude připomínat existenci dráhy regionální Mutěnice - Kyjov.
 • Jmenovité díky patří těmto dárcům:)
  Oldřich Kučera, Jiří Strumienský, Michal Kučera, Vojtěch Říha, Jaroslav Lampart, Petr Šlinz, Emilián Vaněk, Miroslav Holeček, Tomáš Bláha, Marek Fajman, Martin Holeček, Michal Babický, Helena Štěpaniková, Michal Zamazal, Petr Zehnálek, Robert Kadečka, Tomáš Palyza, Petr Henych, Petr Říha, Petr Novák, Pavel Jehlička, Jiří Indra, Jan Beránek, Pavel Prchal, Jaroslav Poláček, Dušan Krátký, Miroslav Kunt, Josef Vilímek, Jiří Marek, Marek Tomek.
Běžná spolková činnost
 • evidenci dárců a sponzorů zpracováváme
TOPlist