Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

podpořte nás, Prosím

Uvítáme jakýkoliv příspěvek zaslaný formou daru ve prospěch transparentního účtu, vedeného u Fiobanka, a.s.

č.ú.: 2200113770/2010 IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT:FIOZSKBAXXX specifický symbol: 2295

Společnosti moravských okresních drah, spol. s r. o. pomáháme zajistit prostředky na opravu a provoz památkově chráněného Historického poštovního vozu F5-0747 z roku 1949. Předběžná kalkulace nákladů na opravu vozu byla firmou, která se specializuje na opravy historických železničních vozidel, vyčíslena na 1.250.000 Kč včetně DPH s tím, že další položky budou teprve postupně dopočítány. Hledáme tedy mecenáše, kteří byli ochotni nám pomoci. Děkuji vám za snahu o zachování dědictví našich předků.

K prvnímu květnu 2014 jsme odstartovali solidární akci směřující k zajištění prostředků. Záměrně jsme šli touto formou "mikroplateb", protože si myslíme, že jedna stokoruna je částka, která finančně nezatíží rozpočet žádného příznivce poštovní historie, ale naopak vyjádří vaši solidaritu nejen s naším projektem, ale i se snahou o zachování památkového dědictví jako takového. Můžete nás sdílet a doporučit vašim známým. Děkujeme.

Účel a užití daru:
  • Váš dar bude užit výlučně na podporu záchrany technického a kulturního dědictví ČR, historický poštovní vůz F5-0747 z roku 1949 je Rozhodnutím Ministerstva kultury č. j.: MK 16958/2014 OPP ze dne 31.3.2014 prohlášen za movitou kulturní památku zapsanou pod rejstříkovým číslem 105359 v ÚSKP.
  • Aktuálně také potřebujeme finanční prostředky na běžnou spolkovou činnost, především na správní a soudní poplatky na správní řízení, v nichž má spolek přiznánu aktivní procesní legitimaci. Hájíme veřejný zájem ve věcech drah a drážní dopravy. Zapsaný spolek je signatářem Pravidel transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů a Etického kodexu nevládních neziskových organizací.
  • Do údajů pro příjemce prosím uveďte kontakt na vás, abychom vám mohli vystavit potvrzení o přijatém daru pro daňové účely.
Individuální přístup k dárci:
  • Dárcům z řad firem a právnických osob zaručujeme umístění štítku s logem na rámu vozu, jsme ochotni propagovat sponzora i na reklamních materiálech Historického poštovního vozu.
  • Dárcům z řad občanů a nepodnikajících osob svůj vděk vyjádříme, tím, že jejich jméno bude zveřejněno na čestném tablu dárců umístěném v nástupní chodbičce vozu.
TOPlist