Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Partneři

V naší činnosti se opíráme o spolupráci s mnoha subjekty, ať už jednotlivci, obchodními společnostmi, ale především s občanskými sdruženími, zájmovými spolky a nevládními organizacemi. Naše jmenovité poděkování patří především:

Společnost moravských okresních drah, spol. s r. o.
 • Podporujeme opravu a provoz Historického poštovního vozu F 5-0747, výrobce - Vagónka Tatra, n.p. Kolín - rok výroby 1949, první výrobní série. Rozhodnutím Ministerstva kultury č. j.: MK 16958/2014 OPP ze dne 31.3.2014 prohlášen za movitou kulturní památku zapsanou pod rejstříkovým číslem 105359 v ÚSKP.
 • Podílíme se na vzniku Muzea poštovní přepravy
 • https://www.postovni-vuz.cz a www.vlakova-posta.cz
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
 • Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. 
 • Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství. 
 • Pomoc sdružením, ale i aktivita v památkových kauzách, jsou hlavní úkoly Asociace.
 • https://www.asorkd.cz
Důl architektury, z.s.
 • Nechceme řešit nejen budovu, ale také její okolí. Chceme se o tomto problému bavit s městem a s veřejností!
 • Chceme, aby stávající budova nádraží vlakového nádraží v Havířově byla zbourána! Nelíbí se nám její chátrající stav. Chceme, aby budova byla rekonstruována a aby se pro ní našlo vhodné funkční využití!  
 • https://www.dularchitektury.cz/
Nádraží nedáme, o.s.
 • Záchrana historické nádražní budovy v Ústí nad Orlicí a podpora jejího smysluplného využití.
 • Petiční akce (aktuálně již petice neprobíhá) https://www.stop-demolici.cz
Svaz cestujících ve veřejné dopravě
 • Svazu cestujících ve veřejné dopravě - je občanské sdružení, jehož cílem je podpora rozvoje veřejné dopravy a zvyšování rozsahu, provázanosti a kvality služeb veřejné dopravy.
 • https://www.svazcestujicich.cz
TOPlist