Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ptáte se

Souhrn vašich nejčasteji kladených otázek a našich odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli konkrétní informaci, případně odpověd na otázku, která vás zajímá, neváhejte nás telefonicky případně pošlete e-mail na info@klub-pratel-lokalek.cz.

1. O co nám jde?
 • o propagaci veřejné regionální železniční dopravy,  
 • o fotodokumentaci železnice,  
 • o podporu prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících regionálních drah,  
 • o propagaci a prosazování principů trvale udržitelného rozvoje,  
 • o zvýšení zájmu veřejnosti o železnici prostřednictvím pořádání jízd zvláštních vlaků
2. Čím mohu přispět?
 • uvítáme jakýkoliv příspěvek formou dobrovolného daru ve prospěch transparentního účtu u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010,
 • v případě potřeby samozřejmě vystavíme darovací smlouvu
3. Čím mohu prospět?
 • uvítáme jakékoliv podněty a náměty z místa vašeho bydliště,
 • zajímá nás především fotodokumentace ohrožených železničních unikátů, at už lokomotiv, či jiných vozidel,
 • zajímá nás také fotodokumentace drah, vleček a drážních objektů na drahách bez veřejné drážní dopravy,
 • máme zájem o fotodokumentaci přeprav, které by logicky mohly putovat nikoliv kamionem, ale železnicí.
4. Mohu se stát členem? Samozřejmě že ano, ovšem za předpokladu, že:
 • jsi občan ČR,
 • starší 18 let,
 • se zájmem o železniční dopravu a preferuješ principy trvale udržitelného života,
 • ctíš principy a zásady, které jsou obsaženy ve stanovách,
 • vyplníš a odešleš přihlášku za člena spolku se stručným  dopisem, kde nám prozradíš pár slov o sobě a své motivaci stát se členem.
5. Jaká je výše členských příspěvků?
 • od 1.ledna 2012 je rozhodnutím členské schůze stanovena povinnost platit příspěvky v roční výši Kč 600,-. 
 • členské příspěvky jsou splatné nejpozději k 31. březnu aktuálního roku  v jediné splátce.
 • o zproštění povinnosti platit členské příspěvky, případně o jejich snížení, rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti člena.
TOPlist