Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zamyšlení při 13. září

14.09.2011 14:25

Na webu www.doprani.net se objevila pěkná redakční glosa. Přebíráme v plném rozsahu, protože KPL v podstatě také zastává názor, že při vší té bídě na ministerstvo je naděje, že bychom mohli vidět světýlko na konci tunelu.

Tento den proběhly médii zajímavé zprávy.
Ta první, když se Správa železniční dopravní cesty nechala slyšet, že místní dráhy navržené na zrušení možná prodá, ale ne za symbolickou cenu ale desítky milionů korun.

Co k tomu dodat, je velmi zvláštní, jak správce – a ten je od slova spravovat – přemýšlí jak vydělat na cizím. Je to asi jako když by šafář prodával majiteli statek. Ten by ho asi hnal. Pokud tedy probereme jak se SŽDC k tomuto majetku dostala, od koncesionářů, kteří tyto a jiné tratě za Rakouska-Uherska postavily, v horizontu měsíců, přes prvo, druho, a socialistické dráhy, až do dnešních dnů, kdy tento majetek přešel k SŽDC od Českých drah–divize dopravní cesty. Kolik tedy SŽDC za tento majetek zaplatila, když se už třese na miliony z jejich prodejů? A kam tyto prostředky investuje? V lepším případě do protihlukových stěn, v horším do odborných seminářů. Nebo se vytratí v účetnictví rovnou.
Druhou zprávou bylo, že pan ministr Dobeš byl doběla. No asi právem i když ze zcela jiného důvodu – zadávání veřejných zakázek. Možná by si měl také přečíst jak se stavěly železniční tratě před 150 lety. Za rok a půl bylo hotovo. Dnes mu staví dva kilometry koridoru za miliardu tři roky a ještě se u toho nechají fotit. No možná pro příští generace.
A proto, že je pan ministr ještě mladý jinoch, třeba když se rozpálí doběla vícekrát, posune věci někam pozitivním směrem.

TOPlist