Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zamyšlení před krajskými volbami

02.10.2012 13:50

S blížícími se krajskými volbami pseudo kriminální a politické causy zaplňují přední stránky medií a na okraji zůstávají problémy, které nás možná jako občany kraje budou brzo reálně pálit. Před rokem touto dobou již naplno běžela příprava tzv. optimalizace veřejné dopravy Pardubického kraje, která po jejím spuštění začátkem prosince 2011 tuto dopravu na dlouhou dobu značně rozvrátila a spoustu cestujících vyhnala natrvalo z veřejné dopravy do aut a kolon na silnicích.

Jak dopadly tolik proklamované úspory se asi nikdy nedozvíme a je jasné, že představa o nárůstu cestujících ve veřejné dopravě byla po debaklu této optimalizace také iluzorní. Jak k tomu mohlo dojít ptá se občan? Tak společensky zásadní projekty se přece dělají na základě analýzy spousty nezbytných dat a z nich plynoucí modelace různých variant řešení, jejich přínosů a případných rizik. Obhajoba optimalizace z úst krajských politiků se často oháněla různými čísly, např. zrušení provozu na regionálních tratích se dotkne pouhých několika set cestujících denně, kterým lepší službu nabídnou autobusy. Požádali jsme tedy kompetentní úředníky kraje aby nám v souladu se zákonem o přístupu k informacím dali nahlédnout do dat z kterých při analýze a rozhodování o likvidaci provozu na regionálních tratích z Moravské Třebové do Chornice vycházeli.

Jaké bylo naše překvapení, když po několika odkladech jsme po téměř půl roce od předložení žádosti dostali informaci, že žádná data nedostaneme, protože tito krajští rozhodovatelé, kteří pro občany kraje zajištují a financují veřejnou dopravu žádná data nemají!!! Ano, čtete správně, žádná data o počtu cestujících z kterých by se předem odhadovaly možné důsledky jejich rozhodnutí na region a jeho občany nemají!!! Obě možná vysvětlení tohoto stavu jsou pro občana více jak neuvěřitelná, ale bohužel možná. Buď i přes zákonnou povinnost nám je úředníci odmítli poskytnout. Proč, o tom můžeme jen spekulovat, možná bychom se dozvěděli, že rozhodnutí o likvidaci regionálních železnic nebylo odborně podložené rozhodnutí, ale jen něčí politický zájem – já zde rozhoduji a takto jsem se rozhodl.... Nebo se rozhodnutí dělala bez jakýchkoli dat, prostě pocitově tzv. od čistého stolu. 

Ať tak či tak, obě varianty svědčí o odbornosti s kterou je náš kraj pravděpodobně řízen. S obavou tedy můžeme sledovat přípravu nových jízdních řádů  platných od konce letošního roku. Přípravu změn v celokrajsky tak důležitém systému, která je bohužel odsunuta do pozadí předvolebními politickými pseudo causami. Jakou asi další optimalizací - likvidací nás tito odborníci, kteří rozhodují na základě pocitů od čistého stolu opět překvapí.       

TOPlist