Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vybrali jsme z tisku

12.03.2011 18:00

Na podzim jsme na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přinesli vyjádření Olomouckého kraje k problematickému zajištění dopravní obslužnosti v okrajových částech, konkrétně v ‚trojmezí‘ Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského kraje, z naší strany představované železniční tratí Prostějov - Chornice – Česká Třebová. Svoji vizi nyní představily Pardubice. Nejen, že mezi Dzbelem a Chornicí nepojedou vlaky, ale podle všeho se nepočítá ani s autobusy!

„Zatím je to všechno ve stadiu projednávání, návrh ještě není uzavřen,“ řekl Večerníku vedoucí odboru dopravy Pardubického kraje Ing. Ladislav Umbraun. Tato zásadní změna by měla platit od 11. prosince 2011, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád železnice i veškeré veřejné dopravy.

„V této chvíli se jedná s dotyčnými obcemi, aby se k návrhu mohly vyjádřit, nic zatím není definitivní,“ přidává.

Jen podle toho, co se zatím předkládá, je zřejmé, že vlaky mezi Dzbelem a Chornicemi končí...

Jejich náhrada, alespoň podle současného pardubického návrhu, není zcela adekvátní. Zamýšlená náhradní autobusoválinka v rámci integrovaného dopravního systému je vedena z Chornic přes Nectavu do Kladek, kde se podle všeho má jednat s Olomouckým krajem o případné další návaznosti směrem do Konice. „Jednání s Olomouckým krajem nás teprve čekají. Uvidíme, jaký bude konečný výsledek,“ prozradil dále pro Večerník Ing. Umbraun. „Tato informace přišla ze strany Pardubického kraje na úrovni hejtmanů s obecným popisem záměru,“ odpověděl následně na naši přímou otázku.

Podle vedoucího oddělení veřejné dopravy Odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje Mgr. Jaroslava Tomíka Pardubice vyzvaly Olomouc ke konkrétním jednáním na úrovni dotyčných odborů. První z nich má proběhnout tuto středu, tj. 9. března 2011 v Olomouci. Bližší informace se nám v pátek na Krajském úřadě v Olomouci zjistit nepodařilo... Lze jen konstatovat, že s nahrazením vlaků autobusy v tomto úseku počítá také Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji. Na základě vyjádření Ing. Vladimíra Záleského, jednatele firmy OREDO (Organizátor regionální dopravy Královehradeckého a Pardubického kraje), která návrh ze strany Pardubického kraje připravuje, není ještě jeho podoba kompletně hotová. „Dohodli jsme se, že dokud nebude návrh zcela projednán, nebudeme zveřejňovat konkrétní informace,“ uvedl. Jak řekl, rámcový návrh byl předložen starostům s tím, že do konečné podoby doprava kopírovat železniční trať, na to nám odpovědět nedokázal... Podle sdělení starostům tomu tak ale pro tento moment, alespoň ze strany Pardubického kraje, být nemá. „Toto řešení by mělo platit až od prosince, času je tedy ještě relativně dost,“ uzavřel svoje vyjádření pro Večerník Záleský.

I přesto, že všechny dotyčné orgány mluví o pouhém návrhu pro další jednání, reálně se už mluví o tom, že veškerá vlaková spojení z Prostějova budou končit ve Dzbeli. Zda odsud bude navazovat autobus dál směrem do východních Čech, zatím jasné není.

Co to případně přinese? Komunikace mezi kraji o návaznosti regionálních spojů přecházejících mezi jednotlivými správními celky není na takové úrovni, aby byla zachována někdejší koncepce zajišťující spojení i na delší vzdálenosti. Každý kraj k jednání přistupuje s vlastními prioritami a výsledkem je pak situace, kdy vlaky jezdí ‚do prázdna‘, cestující se nedostanou odnikud nikam, neexistují přípoje. To se samozřejmě zpětně odráží v zájmu o využití hromadné dopravy a začarovaný kruh se uzavírá tím, že na základě menšího zájmu cestujících se znovu zasáhne do rozsahu dopravní obslužnosti. Prozatím navrhovaný systém integrované dopravy naopak přinese to, co už mají odzkoušeno v Jihomoravském kraji, tedy fakt, že nově koncipované autobusové linky se výrazně prodlužují a jsou časově náročnější. V tomto případě tedy to znamená, jak už bylo zmíněno, že z Chornic do Konice by se jezdilo přes Kladky! K tomu je samozřejmě také nutno připočíst plánované zdvojnásobení DPH u jízdného v hromadné dopravě, což může přinést další odliv cestujících. Jaká bude skutečnost a jestli po 122(!) letech přestanou jezdit vlaky mezi Dzbelem a Chornicemi, potažmo Moravskou Třebovou, ještě není definitivně rozhodnuto, nicméně připravované návrhy a probíhající jednání už o lecčems vypovídají.

TOPlist