Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vlaky budou nahrazeny autobusy a spojů bude ubývat

02.04.2011 11:00

S železnou pravidelností se rok co rok opakuje snaha redukovat provoz na regionálních tratích a tak je postupně uzavřít a následně zrušit. Další tratě v Pardubickém kraji jsou letos ohroženy – Králiky – Štíty, Přelouč – Práchovice, Vysoké Mýto – Litomyšl a dokonce i hlavní tah přes Vysočinu, Žďárec – Polička. Pod záminkou úspor a náhrady železniční dopravy levnou dopravou autobusovou likvidujeme bohatství, které jsme zdědili a které bohužel nedokážeme ani využít natož rozvinout. Argumentovat u regionálních tratí historickým dědictvím předchozích generací v současné době moc nezabírá.

Většina argumentů, kterými jsou schopny regionální železnice obhájit svoji existenci jsou však zcela aktuální. Dopravní síť je největším bohatstvím krajů a vybudovat byť jen pár kilometrů silnice nebo železnice je nesmírně náročné jak finančně tak legislativně. Proto bychom měli k existujícímu infrastrukturnímu bohatství přistupovat velmi citlivě a snažit se jej maximálně využít. Tlak na dopravní infrastrukturu dále poroste tak jak roste mobilita společnosti. Roste však nerovnoměrně protože silnice a individuální doprava je silně preferována. Proto se na jedné straně pumpují miliardy do dalšího zkapacitňování silnic a jejich údržby a na druhou stranu železniční síť je likvidována. Bez kvalitní veřejné mobility se ale kraje neobejdou.

Častým argumentem pro likvidaci regionální železnice je málo cestujících. Důvodů proč jsou vlaky na regionálkách poloprázdné je několik. Jedním z nejvážnějších je, že regiony se vylidňují a život se soustřeďuje do měst a jejich blízkého okolí. Území kraje se velmi rychle dělí na relativně bohaté centrum a chudnoucí a vylidňující se periferii - venkov, který postupně tvoří většinu plochy kraje a kde standardní život je ve srovnání s bohatým centrem zcela neatraktivní. To není černá vize budoucnosti, ale běžná denní realita jejíž trend je dán ekonomickými zákonitostmi. Pro region je tento trend naprosto likvidační a je nutné s těmito negativními změnami bojovat a snažit se aktivně hledat řešení, která omezují když ne příčiny tak alespoň důsledky. Jedním z velmi účinných nástrojů boje proti chudým periferiím kraje je právě zlepšení veřejné mobility, založené z ekologických ale čím dál více i energeticko bezpečnostních důvodů na dopravě kolejové, která umožňuje na základě moderních technologií nejen velmi vysokou konkurenční kvalitu, ale pro autobusovou dopravu nedosažitelnou nezávislost na ropě i na regionálních tratích bez klasické elektrifikace – tzv. hybridní vozidla.

Atraktivní veřejná mobilita dokáže rozprostřít bydlení do větší vzdálenosti od bohatého ekonomického centra bez nutné vazby na individuální dopravu. Proč jsou ale regionální vlaky prázdné i tam kde na vedlejší silnici stojí kolona? Důvodem je, že jsme regionální tratě - dráhu i to co po ní jezdí – nechali naprosto zastarat a zdevastovat, a proto především regionální železnice není schopna konkurovat automobilu. Pokud by měla srovnatelný rozvoj a údržbu jakou poskytujeme silniční infrastruktuře, počet cestujících by byl asi významně vyšší. Nikdo z nás by dnes nejel dobrovolně starou škodovkou ze sedmdesátých let po prašné silnici z let padesátých. To je ale obraz našich regionálních tratí. Kdo mohl vyzkoušet některé regionální dráhy na západ od našich hranic má podstatně lepší představu jak může železnice konkurovat automobilu a co může pro rozvoj regionu nabídnout.

Přeplněné silnice z periferie do spádového centra jsou tedy nejen důsledkem současných ekonomických trendů, ale pro regionální železnici především velkou příležitostí pro získání nových zákazníků.

  • autor: ing. Petr Tejkl
TOPlist