Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ústecký kraj o železniční dopravu pečuje

25.11.2011 17:45

Poznámka k článku Dusí nás smog a silniční doprava Text v žáném případě neodráží stanovisko Klubu přátel lokálek, o.s. pouze je nutno dát prostor i oponentnímu názoru.

Autor článku Dusí nás smog a silniční doprava (Haló noviny 23. 11.) v jeho závěru označuje Ústecký kraj jako nejhorší ve vztahu k lokálním železničním tratím. Neuvádí však podstatu, proč na některých lokálkách není objednána železniční doprava, a to je zásadní chyba či spíše záměr, neboť poté by nemohl závěr vyznít v duchu »kde jsou koleje, musí jezdit vláček, a vše ostatní je špatně«.

Ústecký kraj věnuje drážní dopravě výraznou péči a v rámci svých možností se snaží o její smysluplné a efektivní využívání. Objednává páteřní železniční linky, kde špičkový interval dosahuje 30 minut. Zavazuje smluvního dopravce ČD k modernizaci vozového parku. Trvale dává podněty správci infrastruktury SŽDC na modernizace provozně perspektivních úseků a tratí, například elektrifikaci, zvyšování rychlostí atd. Je však nutné rozlišovat, zda fyzická existence všech železničních tratí vytváří automaticky opodstatnění pro objednávku železničních linek k přepravě osob.

Železniční síť v Ústeckém kraji patří mezi nejhustší v rámci ČR. Je nezpochybnitelné, že důvody vzniku řady lokálních tratí, kde není objednávána osobní doprava, souvisely s důlní či jinou průmyslovou činností na konci 19. a v první polovině 20. století, a sloužily k přepravě nákladů. Postupným společenským a ekonomickým vývojem však ztratila řada lokálek perspektivu v poptávce jak v nákladní, tak osobní dopravě. Tam, kde Ústecký kraj dopravu neobjednává, byla prokazatelně poptávka na tak nízké úrovni, že náklady na zajištění vlaku nejsou z pohledu rozumného hospodáře obhajitelné. Jedná se o trati, kde je doprava včetně návazností na páteřní železniční linky zajištěna autobusy s kapacitou odpovídající poptávce.
Je nutné také zohlednit vývoj osobních železničních motorových vozidel, který je v Ústeckém kraji ve znamení postupné modernizace. Není možné cestující donekonečna přepravovat bariérovými motoráky řady 810 z 80. let minulého století, které sice postačí na nízkou poptávku, ale které vedle dnešních požadavků cestujících na standardy kvality v přepravě nesplňují ani emisní limity.

Do roku 2012 vstupuje Ústecký kraj s flotilou modernizovaných, částečně bezbariérových jednotek Regionova, které obsluhují téměř všechny lokální tratě. Tyto jednotky splňující přísnější emisní normy však také potřebují efektivní využití a není možné s nimi obsluhovat tratě, kde se poptávka na vlak pohybuje v počtu 25 cestujících i méně. Toto má jednoznačně plnit autobus s odpovídající kapacitou a s tím související nákladovou cenou - tak se také děje. Ústecký kraj zároveň ve smlouvách s autobusovými dopravci jasně trvá na plnění ekologičnosti dopravy a v nově uzavíraných smlouvách tuto laťku v souladu se současnými trendy zvyšuje. Zároveň se v dlouhodobém plánu dopravní obslužnosti věnuje rozvoji přestupních vazeb mezi oběma druhy veřejné dopravy, a tím vlastně i naplňuje konstatování autora článku, že dopravu je potřeba posuzovat jako celek.

  • Haló noviny 25.11. 2011
  • Jaroslav Komínek, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje (KSČM)
TOPlist