Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy ohrožuje životy cestujících

07.12.2012 11:00

Sdružení Naši zemi nedáme! vyzývá předsedu vlády Petra Nečase k neprodlenému zásahu proti úředníkům ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), kteří jedním škrtem pera znehodnotili šedesátimiliardovou investici do železničního koridoru a ohrozili životy a zdraví statisíců cestujících.

Preventivní kontroly na železnici jsou minulostí

Úředníci ministerstva dopravy novým výkladem platné legislativy znemožnili kompetentním orgánům (Drážní úřad a Drážní inspekce) provádět preventivní činnost při kontrole bezpečnosti železnice a drážní dopravy v celé České republice. V době, kdy nebyl systém kontrol omezen, bylo prováděno 4951 preventivních akcí ročně, přičemž zjištěné nedostatky byly neprodleně odstraňovány. Po zásahu úředníků ministerstva dopravy zůstanou všechny nedostatky nepovšimnuty až do doby, kdy způsobí mimořádnou událost s nepředvídatelnými následky! Kontrolní úřady budou muset předem informovat doporučeným dopisem kontrolovaný subjekt, musí mu oznámit, kdy, kde a co budou kontrolovat. Takový postup bude stejně efektivní, jako kdyby policie musela předem informovat řidiče, kdy a kde bude kontrolovat řidiče na alkohol nebo technický stav vozidla. Řidič by měl jistotu, že nikdy ho nikde nemůže žádná kontrola překvapit.

Zmíněným bezprecedentním opatřením nebyla ušetřena jediná koruna ze státního rozpočtu, ani jedno systematizované místo ve veřejné správě a Česká republika se dostala do kuriózní situace, kdy zrušila aktivitu, ve které byla odbornými drážními institucemi (ERA-Evropská železniční agentura) vyzdvihována jako vzor efektivního konání prevence ve veřejné správě.

Zmařená šedesáti miliardová investice

Státem vlastněná Správa železniční dopravní cesty nepromyšleně rozhodla o převedení levostranného provozu na koridoru Břeclav-Přerov-Bohumín (tzv. Ferdinandova dráha) z levostranného na pravostranný.

ekonomika.idnes.cz/jezdime-a-vystupujeme-vpravo-varuji-letaky

Státní úředníci nepravdivě informovali veřejnost, že zmíněné opatření s sebou přinese jen minimální náklady a nebude mít vliv na provoz na trati. Důsledkem tohoto byrokratického aktu je však znehodnocení funkce tzv. Dluhonické spojky, která mimoúrovňově propojovala hlavní železniční tah z Prahy do Ostravy se zmíněnou Ferdinandovou dráhou. Dojde tak ke snížení propustnosti části železničního koridoru, protože dvoukolejná trať od Prahy a Olomouce se napojovala na Ferdinandku mimoúrovňově, takže protijedoucí vlaky se všude míjely. Od nynějška se bude muset vlak úrovňově, tedy na výhybkách stanic Dluhonice či Prosenice dostat zleva doprava, přičemž během tohoto manévru musí stát všechny protijedoucí vlaky. Takže průměrný nákladní vlak v tomto bodě než přejede zprava doleva zablokuje všechny ostatní vlaky ve všech směrech na cca tři minuty. Je to jako kdyby byl na dálnici instalován jednopruhový úsek se semaforem a chvíli by se jezdilo jedním, chvíli druhým směrem.

Tím byla z velké části zmařena šedesáti miliardová investice státu do rekonstrukce železničního koridoru, jehož propustnost se uvedeným administrativním opatřením výrazně sníží a státu vznikne nutnost vybudovat na již zrekonstruované trati zcela nové mimoúrovňové křížení v ceně řádu miliard korun. Kapacita celého koridoru do doby, než bude toto mimoúrovňové křížení zbudováno, bude nižší než před investováním desítek miliard korun!

Dle obecné teorie sítí je známo, že propustnost celé sítě je dána propustností jejího nejužšího místa, takže SŽDC z kapacitního koridoru zbudovaného za 60 mld. korun udělalo administrativním zmetkem jednokolejnou lokálku.

Vzhledem k tomu, že resort dopravy je dlouhodobě bez kompetentního vedení a vzhledem k hrozícím škodám na majetku státu a bezpečnosti cestujících, vyzýváme předsedu vlády Petra Nečase k neprodlenému zásahu vedoucímu k nápravě zmíněných skutků a potrestání viníků.

Více o nás na www.zemi-nedame.cz
Tuto výzvu podpořili:

  • Nádraží nedáme!, o.s.
  • Klub přátel lokálek, o.s.
  • Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a radní pro dopravu
  • Zdeněk Žák, bývalý generální inspektor Českých drah
TOPlist