Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Snažíme se o záchranu malebné jihomoravské lokálky. Pomůžeš nám?

13.01.2012 14:35

Občanské sdružení Klub přátel lokálek usiluje o záchranu jihomoravské lokálky z Mutěnic do Kyjova. Dráha, která je nejkratší spojnicí  měst Kyjov (11 700 obyvatel) a Hodonín (26 000 obyvatel), byla nejdříve "odepsána" nevhodně časovanou dopravou, poté v roce 2004 byla železniční doprava zastavena a nahrazena autobusy. Od roku 2009 je trať administrativně zrušená a v příštích měsících jí přes její slušný technický stav a dopravní význam hrozí rozebrání a výstavba cyklostezky v jejím tělese. Klub přátel lokálek, o. s. ve spolupráci s jinými jednotlivci a organizacemi se snaží nastalé situaci bránit právními prostředky. Pokud vám není stav želenic v ČR lhostejný, připote se, prosím, k naší petiční akci.

Petiční akce na záchranu dráhy regionální Mutěnice - Kyjov

My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme adresáty této petice, aby:

 • V rámci své kompetence vyvinuli maximální úsilí pro zachování dráhy regionální Mutěnice - Kyjov a snažili se využít její dopravní potenciál.
 • Podporovali úmysl revitalizovat dráhu a snahu zabránit její fyzické likvidaci. Myslíme si, že stavět cyklostezky v tělesech regionálních drah a navíc ještě z prostředků, které by měly být investovány do dopravní infrastruktury je zvěrstvo!!!
 • Úsporně nakládali s veřejnými prostředky. Cyklostezka dle našeho názoru neúměrně zatíží veřejné rozpočty. Celkový rozpočet na výstavbu cyklostezky má dle veřejně přístupných údajů činit Kč 60.884.170,- přičemž příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je schválen ve výši Kč 24.513.000,- Domníváme se, že částka alokovaná ve SFDI by mohla být smysluplněji využita na údržbu existujicích jihomoravských regionálních drah. Je nutno si uvědomit, že částka 24 milionů pokrývá údržbu dráhy na 30 let.

POMOZ NÁM I TY PORAZIT ASFALTÉRSKOU LOBBY!!!

Členové petičního výboru:

 • Marek Tomek, DiS, Dukelských hrdinů 3/2590, 690 02 Břeclav
 • Ing. Pavel Prchal, Boršov č. p. 241, 569 21 Moravská Třebová
 • Oldřich Machala, Mouchnice č. p. 37, 683 33 Nesovice

Adresáti petice:

 • Mrg. Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR,
 • Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřen řízením SŽDC, s.o.,
 • JUDr. Michal Hašek ,hejtman Jihomoravského kraje,
 • MVDr. Dušan Horák, starosta obce Mutěnice,
 • František Tříska, starosta Města Dubňany,
 • Ing. Mgr. František Měchura, starosta obce Svatobořice-Mistřín,
 • Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov.

Petici můžete podepsat zde: www.petice24.com, více informací je možno nalézt na webu www.mutenice-kyjov.cz
Pokud chcete přispět ke zdaru akce, stáhněte si petiční prohlášení a petiční arch. Vyplněný petiční arch zašlete, prosím, na adresu uvedenou v zápatí archu.
Můžete dle svých mořností přispt i na veřejnou sbírku. Transparentní sbírkový účet najdete zde.

VŠEM PETENTŮM DĚKUJEME:)

TOPlist