Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Seznam zrušených drah

16.02.2012 13:25

Pro vaši snazší orientaci jsem zpracovali přehled rušených drah po roce 2000. Informace byly poskytnuty Ministerstvem dopravy ČR na základě naší žádosti ze dne 10. ledna 2012 o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zaregistrované podatelnou Ministerstva dopravy dne 12. ledna 2012 pod č.j. 1683/2012-MD-CKDP, a doplnění Vašich údajů ze dne 19. ledna 2012, zaregistrované podatelnou Ministerstva dopravy dne 20. ledna 2012 pod č.j. 3001/2012-MD-CKDP. 

V období 2000-2002:
 • Zrušena celostátní dráha „odbočka Rybník – Otvice“ včetně traťové koleje do Vrskmaně. (r. 2000)
V období  r. 2003 - 2011 došlo ke zrušení:
 • části  celostátní   dráhy  „Slapany státní hranice – Cheb“ (r. 2003),
 • dráhy regionální „Nezamyslice – Morkovice“ od km 0,420 do km 12,041 (r. 2005),
 • části dráhy celostátní „Krnov – státní hranice“ v úseku od km 54,600 do km 52,260 (státní hranice)  (r. 2006),
 • dráhy celostátní Chrast u Chrudimi - Chrast u Chrudimi město od  traťového km 9,013 (konec trati) do km 10,780  (odbočná výhybka č. 5 ab v žst Chrast u Chrudimi) (r. 2005),
 • dráhy celostátní, trať „Praha hlavní nádraží – Praha Masarykovo nádraží“, v úseku od km 186,320 do km 186,684, v celkové délce 364 m (r.2005),
 • dráhy regionální „Čejč - Ždánice“ se v úseku Uhřice u Kyjova – Ždánice (r. 2006),
 • část celostátní dráhy, trať 519c „Odbočka Železný most – žst. Praha Vršovice, seřaďovací nádraží“ vymezené výhybkou č. 301 od traťového km 181,125 a výhybkou č. 302 v km 181,223, v celkové délce    75 m (r. 2006),
 • část celostátní dráhy Česká Lípa hlavní nádraží – Česká Lípa Město od železničního kilometru 85,100 (v souřadnicích GPS 50° 40´ 35,53´´ N a 14° 32´ 2,68´´ E) do železničního kilometru 86,545 (v souřadnicích GPS 50° 40´ 49,8´´ N a 14° 33´ 7,68´´ E), v celkové délce 1 445 m (r. 2010),
 • dráhy regionální „Mutěnice- Kyjov“ se v úseku od km 1,328 do km 14,511,  v celkové  délce 13,183 km  (r. 2010),
 • části regionální dráhy – kusé koleje č. 301, 303 a 305  zaústěné  výhybkou č. 301 do kolejiště žst Karlovy Vary dolní nádraží v km 52,895 regionální dráhy Karlovy Vary dolní nádraží  - Mariánské Lázně o celkové stavební délce 930 m (r. 2010),
 • regionální dráhy Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží se od výhybky č. 4 v žst Hostašovice v km 0,372 (49°31´17.81´´ N 18°1´18.854´´ E) do km 10,273 (49°35´33.078´´ N 18°1´7.053´´ E), o celkové stavební délce 9 901 m (r. 2010),
 • části dráhy celostátní Praha Malešice – nákladové nádraží Praha – Žižkov. Účinnost rozhodnutí ze dne   18. června 2007 č. j. 4/2007-130-SPR/6, kterým se ruší část dráhy celostátní Praha Malešice – nákladové nádraží Praha – Žižkov na Nákladovém nádraží Praha Žižkov, na pozemku parc. č. 4450/1 v katastrálním území Žižkov, obec Praha se mění ze dne 1. dubna 2008 na den 31. prosince 2013. Změněno rozhodnutím ze dne 20. 12. 2011.
V současné době je zastaveno, přerušeno nebo pokračováno v řízení ve věci níže podaných žádostí o zrušení drah:
 • části celostátní dráhy Aš - Aš státní hranice od výhybky č. 32 v železniční stanici Aš v km 28,289 (v GPS souřadnicích 50°12´45.482´´ N, 12°10´25.075´´ E) do km 29,601 Aš státní hranice (v GPS souřadnicích 50°12´31.255´´ N, 12°01´19.986´´ E). Dne 2. 1. 2012 řízení zastaveno.
 • části regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín od km 85,585 – zarážedlo v železniční stanici (dále jen „žst.“) Hevlín (v GPS souřadnicích 48°44´59´´ N, 16°23´28´´ E) do km 92,326 – konec výhybky č. 2 v žst. Hrušovany nad Jevišovkou (v GPS souřadnicích 48°48´32´´ N, 13°23´09´´ E). Dnem 20. 11. 2011 je řízení přerušené.
 • části celostátní dráhy Královec - Žacléř od km 0,000 – výhybka č. 3 v železniční stanici (dále jen žst) Královec (v GPS souřadnicích 50°40´8.226´´ N, 15°58´6.392´´ E) do km 5,119 – zarážedlo v žst Žacléř     (v GPS souřadnicích 50°39´55.677´´ N, 15°53´31.006´´ E). Dnem 4. 10. 2011 je řízení přerušené.
 • části regionální dráhy Čejč – Uhřice u Kyjova v úseku od km 1,280, tj. výhybky č. 101 (v GPS souřadnicích 48°56´49´´ N, 16°56´40´´ E), kterou odbočuje regionální dráha Čejč – Uhřice u Kyjova           z regionální dráhy Zaječí – Hodonín, do km 16,750 v žst. Uhřice u Kyjova (v GPS souřadnicích 48°48´32´´ N, 13°23´09´´ E). Dnem 22. 11. 2011 je řízení přerušené
 • části regionální dráhy Čížkovice – Obrnice od km 0,367, začátku výhybky č. 6 žst. Čížkovice (v GPS souřadnicích 50°28´50.957´´ N, 14°2´12.415´´ E) do km 36,155, konce výhybky č. 22b žst. Obrnice (v GPS souřadnicích 50°29´59.996´´ N, 13°42´6.238´´ E) Dnem 20. 1. 2012 je řízení přerušené.
 • části regionální dráhy Bruntál – Malá Morávka v úseku od km 0,418 – výhybka č. 1 v železniční stanici (dále jen „žst.“) Bruntál (v GPS souřadnicích 49°59´48.301´´ N, 17°28´28.672´´ E) do km 17,266 – zarážedlo v žst. Malá Morávka (v GPS souřadnicích 50°0´29.338´´ N, 17°19´2.106´´ E). Dnem 13. 9. 2011 řízení pokračuje.
 • regionální dráhy Libochovice – Vraňany od km 0,363, tj. výhybky č. 3 žst. Libochovice (v GPS souřadnicích 50°24´49.06´´ N, 14°3´19.494´´ E), do km 20,315, tj. širé trati – zastávky Račiněves (v GPS souřadnicích 50°21´56.932´´ N, 14°13´49.493´´ E). Dnem 5. 8. 2011 je řízení přerušené.
 • části regionální dráhy Čelákovice – Mochov od km 1,092, tj. místa zaústění vlečky společnosti ČEPS, a.s. – vlečka Čechy střed (v GPS souřadnicích 50°8´50,244´´ N, 14°45´33,618´´ E), do km 4,033, zarážedla dopravny Mochov (v GPS souřadnicích 50°8´8,927´´ N, 14°47´43,326´´ E). Dnem 22. 11. 2011 je řízení přerušené.
 • části regionální dráhy Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte v úseku od km 0,171, výhybky č. 4 žst. Krásný Jez (v GPS souřadnicích 50°07´11,644´´ N, 12°50´51,855´´ E), do km 14,230 na širé trati za zastávkou Loket předměstí v traťovém úseku Loket předměstí – Horní Slavkov (v GPS souřadnicích 50°11´07,118´´ N, 12°45´40,822´´ E). Dnem 9. 9. 2011 je řízení přerušené.
 • části regionální dráhy Kralovice u Rakovníka – Mladotice. Dnem 6. 12. 2011 řízení pokračuje.
 • části regionální dráhy Meziměstí – Otovice zastávka od km 10,534 za výhybkou č. 12 žst. Broumov (v GPS souřadnicích 50°34´34,818´´ N, 16°20´26,934´´ E) do km 14,739, zarážedla dopravny Otovice zastávka (v GPS souřadnicích 50°33´35,105´´ N, 16°23´19,019´´ E). Dnem 8. 9. 2011 je řízení přerušené.
TOPlist