Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Šéf stavební správy Praha (SŽDC) Pavel Mathé byl odvolán z funkce

07.12.2011 15:30

Přetiskujeme TZ občanského sdružení Nádraží nedáme.

Zprávu o odvolání Pavla Mathého z funkce vedoucího Stavební správy Praha potvrdil sdružení Nádraží nedáme! zdroj blízký vedení Správy železniční dopravní cesty. Pavel Mathé byl mj. hlavní tváří modernizace železničního uzlu v Ústí nad Orlicí. Právě Mathého odbor prosazoval demolici historické budovy tamního nádraží a přesvědčoval vedení SŽDC i ministerstvo dopravy o nemožnosti modernizovat železniční koridor bez demolice výpravní budovy z roku 1874.

V současné době projekt přestavby nádraží počítá se zachováním budovy, ta má však zůstat nevyužitá. Proti tomu protestuje jak sdružení Nádraží nedáme!, tak Pardubický kraj i město Ústí nad Orlicí. Na protější straně budovy mají vyrůst dva objekty o zastavěné ploše 900m2 -  prostor pro základní odbavení cestujících a technologický objekt. Právě s výstavbou na jižní straně nádraží nesouhlasí kromě zmíněných organizací i odborníci z oblasti dopravní infrastruktury: „Z pohledu technického, finančního ani obchodního neexistuje při rekonstrukci železničního uzlu Ústí nad Orlicí objektivní potřeba výstavby nového technologického objektu ani odbavovací haly. Argumenty používané vedením SŽDC jsou v drtivé většině argumenty účelovými, které mohou podrobněji neinformované jedince z řad laické a odborné veřejnosti či představitelů veřejné správy přesvědčit nepravdivých skutečnostech,“ řekl v listopadu Zdeněk Žák, bývalý předseda dozorčí rady českých drah.

Právě Pavel Mathé prosazoval variantu masivní a neúčelné výstavby v této železniční stanici. V posledních letech za SŽDC jednal i se zástupci města Ústí nad Orlicí. V Chocni jsou technologie umístěny v prostorách o velikosti 50m2. A to je mnohem složitější stanice, protože trať se tam větví na Hradec Králové a Litomyšl, zatímco v Ústí jen na Letohrad. Do budovy prý technologii dát nemohou, protože by jim památkáři nepovolili klimatizaci. Přitom v Chocni je klimatizací otevřené okno na špehýrku. A i kdyby v Ústí klimatizaci skutečně  potřebovali, nechápu, v čem je problém. Samotná budova ministerstva kultury je památkově chráněná a přesto je klimatizována. Je to prostě další ze lží a manipulací Pavla Mathého (vedoucí Stavební správy Praha při SŽDC), který je v případě přestavby nádraží žábou na prameni,“ nešetřil Mathého kritikou na listopadové tiskové konferenci předseda sdružení Nádraží nedáme! Martin J. Kadrman

O důvodech, proč byl Mathé z funkce odvolán, SŽDC mlčí. V managementu se však hovoří o tom, že Mathé byl údajně zapojen do realizace podobných neúčelných staveb i jinde v republice a kauza nádraží Ústí nad Orlicí prý byla pro Pavla Habartu, který je pověřen řízením SŽDC, poslední kapkou.

TOPlist