Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Rušením vlaků a jejich náhradou autobusy ušetřit nelze!

09.05.2013 17:00

Podle deníku E15 chtějí firmy sdružené v dopravním subholdingu společnosti Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka zrušené vlakové spoje nahradit svými regionálními autobusy1. Tento záměr ale není reálný, protože autobusy nejsou schopny adekvátně nahradit vlakové spoje. Potvrzuje to i chování cestujících v posledních dvou letech, jejichž počty na železnici neustále rostou a v autobusové dopravě naopak výrazně klesají2. Cestující tím dávají zcela jasně najevo, jaký dopravní prostředek preferují.

„V době, kdy počty cestujících na železnici pokračují v růstu a v autobusové dopravě výrazně klesají, by masivní nahrazování vlaků autobusovými spoji znamenalo krok zpět pro celou veřejnou dopravu,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.
Autobusová lobby chce získat další peníze z veřejných rozpočtů, ale tímto krokem by je získala jen na několik let. Pak by se totiž ukázalo, že autobusy nikdo nejezdí a byly by zrušeny i ty. Autobusy nepřitáhnou žádné nové cestující, protože s sebou nesou všechny nevýhody silniční dopravy a na rozdíl od automobilů nejsou tak flexibilní. Případné zrušení vlaků by proto znamenalo odliv cestujících z veřejné dopravy, a s tím spojený nárůst silniční dopravy. Obyvatelé dojíždějící z venkova do měst by ještě více zatížili již dnes často přetížené silnice. „Milionové výdaje na zvýšenou údržbu silnic i výstavbu dalších parkovacích míst by zatížily daleko více nejen krajské, ale i obecní rozpočty. Proto zrušením vlaků a jejich náhradou autobusy ušetřit nelze,“ upozorňuje Vyka.
„Zvýšená dopravní zátěž bude zpomalovat nejen autobusy, ale v delších kolonách budou čekat také Ti, kteří dnes autem jezdí,“ říká Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě.
Pro zajištění udržitelného rozvoje venkova je potřeba zajistit jeho dopravní napojení na ekonomická centra atraktivním způsobem – tedy kolejovou dopravou, která nejlépe uspokojí požadavky cestujících i v budoucnu.
Jádro problému je v chybné dopravní politice ministerstva dopravy, které neustálé lpí na tom, aby vlaky zajišťující regionální dopravní obslužnost platily poplatek za dopravní cestu, přitom autobusy zajišťující dopravu v závazku veřejné služby nejenže mimo dálnice neplatí mýto, ale dokonce jsou osvobozeny od silniční daně.
Za tristní stav regionální železniční dopravy jsou zodpovědné i kraje, které se už téměř 9 let3 chovají k železnici macešsky. Mohly už dávno vyhlásit výběrová řízení, vpustit na trh konkurenci a zvýšit její kvalitu. Kraje ale místo snahy o zefektivnění a zkvalitnění železniční dopravy raději provoz na tratích úplně ruší a populisticky nahrazují autobusy. Přitom v autobusové dopravě konkurence funguje už dávno a kraje nemají tendenci preferovat nějaké státní ČSAD.
„Celý plán škrtů ve veřejné dopravě a rušení spojů je vyústěním špatné dopravní koncepce posledních 20 let, kdy nebylo vyřešeno narovnání podmínek na dopravním trhu, zejména mezi silnicí a železnicí, stejně jako neustálé odkládání výběrových řízení na osobní železniční dopravu v závazku veřejné služby,“ uzavírá Vyka.

Převzato z webu www.svazcestujich.cz

Kontakty:

  • Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290
  • Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 607 992 873

_______________________
[1] E15: Zemek by svými autobusy rád nahradil regionální vlaky, na webu online: https://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/zemek-by-svymi-autobusy-rad-nahradil-regionalni-vlaky-985719

[2] V ČR v letech 2010 – 2012 vzrostl počet cestujících na železnici o 4,8 % a přepravní výkon o 10,1 %, naopak autobusy přepravily o 10,1 % osob méně a jejich přepravní výkon poklesl dokonce o 18,5 % osobokilometrů.

[3] Od 1. 9. 2004 je zajišťování regionální dopravní obslužnosti v kompetenci krajů.

TOPlist