Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Proč bych nevolil Radko Martínka?

19.10.2012 12:00

Bohužel nejsem občanem ani Pardubického kraje, ani nemám trvalý pobyt v okrese Svitavy, kde se v senátním obvodě č. 50 uchází pan magistr o vaši přízeň, volit tudíž nemohu. Pokud bych ovšem volit mohl, mé rozhodnutí by bylo jasné NE!
Já, i mnozí z mých kolegů z našeho občanského sdružení, jsme v uplynulém roce díky rozhodnutí hejtmanátu pod vedením pana magistra prožili mnoho bezesných nocí. Možná se ptáte proč? Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá.
Politická reprezentace kraje, ačkoliv se tvářila jako sociálnědemokratická, zcela popřela principy, na kterých by měla levicová politika stát, a o které by se měla opírat.

V kraji proběhla optimalizace veřejné hromadné dopravy a to způsobem velmi zvláštním. Bylo naprosto zdestruováno to, co bylo funkční a relativně levné, bylo to nahraženo systémem, který nejen neušetřil jedinou veřejnou korunu, ale naopak byl dražší a pro obyvatele periferních oblastí kraje nadále zůstává méně komfortním. Oba odpovědní pánové / Martínek s Tichým / se velmi pravděpodobně inspirovali legendárním státním tajemníkem sirem Humprey Applebym z britského seriálu Jistě pane premiére, který taktéž tvrdil, že konat levněji se prodraží a věci utajovat je demokratičtější. Tuto tezi tým pana magistra dotáhl k naprosté dokonalosti. Této tematice jsme se podrobně věnovali v našich článcích, nechci vás tudíž zahltit kvantem odborných informací.

Nicméně se domnívám, že atributem sociálnědemokratické politiky, jejím esenciálním pojmovým znakem, by měla být obrana veřejného prostoru, kam doprava beze vší pochybnosti patří. V tomto ohledu pan magistr totálně selhal. Chtěl bych věřit, že jen díky pouhé neznalosti souvislostí. Z arogance a pohrdání názory laické i odborné veřejnosti bych jej nerad vinil.

V senátním obvodě máte možnost volby. Vy, kteří nechcete oslabit strany levicové koalice v horní komoře Parlamentu ČR, běžte volit, prosím, a podpořte kandidátku, která je schopna problém reflektovat, protože sama veřejnou dopravu aktivně využívá. Zapomeňte, prosím, na primitivní antikomunistické floskule a volte tak, aby byl potrestán ten, kdo potrestán být má a musí.

Děkuji vám. Marek Tomek

TOPlist