Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Postup SŽDC, s.o. ohrožuje provoz na Švestkové dráze z Lovosic do Mostu

30.06.2011 00:45

V sobotu dne 2. července 2011 bude zahájen provoz letních víkendových vlaků, spojujících již třetí sezónu Litoměřice a Most přes Lovosice, Čížkovice, Třebívlice a Obrnice. Oblíbené vlakové spoje zpřístupňují západní okraj Českého Středohoří a pro obce a městečka ležící na trati představují významný rozvojový prvek. Objednatelem této dopravní služby je mikroregion Integro s přispěním Ústeckého kraje a dopravcem jsou Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. (JHMD), které právě pro tento provoz investovaly do pořízení motorového vozu a vagónu s oddílem pro jízdní kola. Vlaky navazují na spoje Českých drah.

Letošní provoz však bude díky postupu Správy železniční dopravní cesty s. o. významně degradován, neboť správce infrastruktury během jara zavedl výluku na mostku přes potok v Třebívlicích, takže vlaky budou muset být v úseku Třebívlice – Most nahrazeny autobusy. To jistě nepotěší především cyklisty. Existuje ovšem důvod k domněnce, že SŽDC zavedla výluku cíleně právě se záměrem provoz na této trati znemožnit nebo jej omezit tak, aby nebylo nutno dráhu udržovat.Přitom právě SŽDC dopravci přidělila trasy pro vlaky na této trati.

Snahy SŽDC směřující k zrušení tratě Ćížkovice – Obrnice, po níž v současnosti jezdí pouze vlaky JHMD v závazku veřejné služby pro mikroregion Integro, byly zahájeny již v loňském roce, kdy SŽDC iniciovala na Ministerstvu dopravy na základě nepravdivých tvrzení správní řízení ke zrušení dráhy. Od té doby proběhla celá řada dalších kroků, kterými se SŽDC snažila úřední cestou na trati zastavit provoz. Protože tyto snahy nebyly úspěšné, došlo na výluku. Správce infrastruktury zároveň deklaroval, že žádné kroky ke zprovoznění mostku nehodlá činit, neboť trať má být zrušena.

Mikroregion Integro přitom již dlouho oficiálně projevuje zájem trať od SŽDC převzít, druhým zájemcem o trať je Zubrnická museální železnice. Celá situace ukazuje, jakým způsobem Správa železniční dopravní cesty pečuje o svěřený majetek, a to bez ohledu na potřeby a zájmy regionu, pro nějž je existence železniční tratě pro další rozvoj klíčová.

TOPlist