Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Postup SŽDC ohrožuje provoz na Doupovské dráze

13.12.2011 22:30

Trať 164/165 to má nahnuté. V současné době na ní provozuje pravidelnou dopravu a navíc dopravu v závazku veřejné služby společnost JHMD, která své vlaky vypravuje zejména v letních měsících o víkendech a při dalších příležitostných akcích (vlakem na Císařský den, vlakem na vinobraní, Mikulášský vlak). Evidentně je však úspěch dopravce trnem v oku. Od 11.12.2011 má být na trati zastaven provoz z důvodu výluky.

Výluka trati má být kvůli údajné technické nezpůsobilosti. Což je mimořádně zajímavé, neboť do opravy tratě bylo letos investováno přes 60 milionů korun a mnoho úseků na trati Kaštice – Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec/Kadaň bylo obnoveno. Z tohoto hlediska je patrné, že někdo má zájem na zrušení trati a na poškození dopravce.

Trať 164/165 mezi Kadaní, Vilémovem u Kadaně s odbočkou do Kadaňského Rohozce a Kašticemi spojuje region na úpatí vojenského prostoru Hradiště (Doupov) a provozování vlaků má velký význam pro turistický ruch v tomto regionu. V Krásném Dvoře je krásný zámek s rozsáhlým anglickým parkem, ve Vilémově je krásná radnice a v blízkosti celé Doupovské dráhy lze najít památky na bývalé průmyslové objekty. Nedaleko Radonic leží ve Vintířově dva poničené zámky a nad nimi se tyčí kaple, která je na rozdíl od obou zámků v perfektním stavu. Asi nejzajímavější místem železnice je Kadaňský Rohozec – místo na samém okraji vojenského prostoru, kde dávají lišky dobrou noc. Železnice tak s trochou nadsázky vede až na konec světa. Původně zde železnice pokračovala do města Doupov. V Pětipsech se nachází zřícenina zámku a i v Polákách lze najít zpustlý zámek a blízkou vodní nádrž Nechranice. Cílovou stanicí je královské město Kadaň s bohatou historií a velkým množstvím památek. Z druhé strany z Kaštic poté některé vlaky pokračují do Podbořan, kde je zajištěn přestup na vlaky například do Kryr, kde je zajímavá a atraktivní rozhledna. Je tedy zřejmé, že z turistického hlediska je tento region atraktivní a turisté to dobře vědí. Samozřejmě, vlaky využívají i lidé cestujíc do zaměstnání, zejména do Kadaně, Chomutova či Podbořan, neb okolí Vilémova neskýtá příliš mnoho pracovních příležitostí, navíc sama železnice je zdrojem pracovních míst. Na železnici probíhá stále aktivně také nákladní přeprava.

Z výše zmíněného je patrné, že vlaky JHMD jezdí plné a po nedávno rekonstruované trati. Přesto byl vydán rozkaz o výluce. Z tohoto důvodu jel v sobotu po dráze tzv. Vlak naděje, který přilákal cestující, jimž na osudu železnice záleží. Vlak byl vypraven z Kadaně do Kaštic (kde dříve stavěli i rychlíky na trati 160 z důvodu právě příjezdu vlaku od Kadaně), dále pokračoval do Kadaňského Rohozce a zpět do Kadaně.

Doslova za pět minut dvanáct na základě prohlášení SŽDC výluka prozatím byla odložena, Rozkaz o výluce však stále existuje. Doufejme tedy, že se výluku podaří zrušit, protože provoz na Doupovské dráze by mohl jít příkladem ostatním dopravcům, viz můj článek. Na závěr mi tedy nezbývá než popřát - hodně štěstí, Doupovská dráho!

  • autor: Martin Fencl
TOPlist