Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Podbořansko - veřejná doprava dokonale (z)ničena!!!

27.06.2011 08:30

Je to více jak půl roku, kdy se cestující dozvěděli z nových jízdních řádů, že kraj v rámci úspor přesedlal z vlaků na autobusy. Úspory však vzaly rychlé za své, neboť přes veškerou možnou návaznost byla doprava na Podbořansku koordinací dokonale utlumena.
Cílem bylo nahradit osobní vlaky na trati č. 160 (Plzeň - Žatec) autobusy a nechat jen několik párů rychlíků (Plzeň - Most). Změna postihla nejen výše zmíněnou trať, ale i linky autobusů č. 562772, 562778, dále linky do Nepomyšle ale i oblast na Severním Plzeňsku, kterou organizuje společnost POVED. Ke změnám na Plzeňsku se vyjadřovat nebudu, na to nejsem se situací dokonale seznámen, třeba mě někdo doplní v diskuzi (ale dle diskuzí se to také příliš nepodařilo).

Mnozí možná namítnou, že některé vlaky jezdily prázdné, tak proč je nezrušit, či nenahradit autobusy? Ovšem, takto radikální změna nutná nebyla. Stačilo jen někde upravit návaznosti. Tak například, pokud jel autobus ze Žatce do Podbořan a v Podbořanech "přípoj" na Kryry a Petrohrad ujel před 5 minutami a další jel za hodinu a půl, tak to jistě nebylo vše v pořádku. Současně, pokud osobní vlak z Plzně končil v Podbořanech a jakákoliv další návaznost na další spoje nebyla, tak to také nebylo příliš OK. Přesto, většina spojů jezdila slušně obsazena, lidé byli zvyklí a k dokonalosti chybělo jen pár bodů:

  • vyřešit návaznosti z obcí okolo Kryr na spoje do Žatce
  • přesunout žel. st. Vroutek blíže k přejezdu na silnici Lubenec - Podbořany
  • pravidelné spojení do bývalého okresního města Louny z Podbořanska.


Jistě by se našly další body, vždy se dá něco vylepšit. Ale co se doopravdy změnilo po 12.12.2010? Pouze první bod. Došlo k omezení spojů z Lubence do Žatce a k výraznému posílení spojů z Blatna/Petrohradu/Kryr do Žatce (na úkor vlakové dopravy). Druhý bod s útlumem vlakové dopravy ztratil prakticky smysl a třetí bod je dosud nedořešený - stále se musí v Žatci přesedat na autobus, pokud nemáte štěstí na spoj, musíte ještě jednou i v Podbořanech. No, není lepší jet autem?

První problém nastal v roce 2007, kdy se razantně omezila vlaková doprava na úseku Blatno u Jesenice - Žatec. Osobní vlaky byly takřka bez výjimky ukončeny v Podbořanech, na úsek Podbořany - Žatec nasazeny autobusy linky 562778, které jezdili v pravidelném hodinovém taktu (mimo špičku dvě hodiny) mezi Lubencem a Žatcem. Jen dodám, že mezi Lubencem a Podbořany jezdily autobusy povětšinou zcela prázdné!). Kryry a okolí přišly vyjma několika rychlíků ke spojením s centrem této oblasti - Žatcem! Okamžitě došlo k výraznému poklesu cestujících v úseku Blatno - Podbořany, až o 80% !!! Navíc návaznosti na spoje z Kryr do Žatce většinou chyběly. Část těchto vlaků pokračovala původně až do Loun. Byla tedy zřízena autobusová linka do Loun, která ovšem brzy skončila.

Bohužel, nikdo se nedržel hesla, co je dobré, neměň! A nastaly změny...

Ve zkratce - zcela zrušeny osobní vlaky mezi Blatnem a Žatcem, redukce spojů na trase Lubenec - Podbořany, "nová" linka Podbořany - Kryry - Blatno s tvořením přípojů na rychlíky v Blatně a obsluha všech nově neobsloužených vesnic vlakem, zajištění návaznosti na vlaky v Blatně, na autobusy do Chomutova a Loun v Žatci, návaznosti v Podbořanech... zdálo by se, že všechno by mělo klapat, a cestující na tom mohli jedině vydělat. Avšak opak je pravdou!

Ač to může znít jako holý nesmysl, tak část občanů pojede z veřejné dopravy pouze vlakem, nikdy autobusem, to radši vlastním vozem. Do karet tomuto tvrzení hraje rychlost a pohodlnost vlaků. Někteří sice tvrdí, že existuje neméně početná skupina obyvatel, která pojede výhradně autobusem. Jestli je to tak, proč nyní KAVKA výrazně omezil (jen v pondělí a pátek) spoje na lince 570672 Most - Plzeň, která po většinu času kopíruje trať 160? A proč se v okolí Podbořanska opět významně propadl počet cestujících veřejnou dopravou?

Jak jsem již napsal, v úseku Blatno u Jesenice - Podbořany byly zrušeny osobní vlaky, ty nahradily autobusy, které jedou déle a jsou méně pohodlné, po nekvalitních silnicích. V některých relacích jsou vlaky dokonce levnější (např. Blatno - Kryry). Zároveň s tím, se zmenšil počet cestujích v rychlících na této trati (i v důsledku neuvážených změn na plzeňsku). Nepochopil jsem, proč některé zastávky rychlíku nemohou být na znamení, třeba Horní Bříza, Mladotice, Petrohrad. Proč se vlaková stanice Vroutek nepřesune blíže k centru, kupříkladu k závorám?
Posílená linka 562772 Blatno - Petrohrad - Kryry - Podbořany - Žatec, jezdící v pravidelném taktu, jezdí v úseku Kryry - Blatno s mizivým počtem osob. Ve špičce autobuse jezdí každou hodinu, mimo ní po dvou hodinách, o víkendu každé čtyři hodiny (pouze v úseku Podbořany - Blatno). V úseku Petrohrad - Blatno by myslím stačil autobus jednou za dvě hodiny, mnohem lepší by ale byl především rychlejší vlak!!! Zredukovaná linka 562768 Lubenec - Podbořany - Žatec jezdí s poměrně malým počtem cestujících v úseku Lubenec - Podbořany. Podbořany se staly centrálním uzlem linek společnosti AD Podbořany, spoje nejen těchto dvou linek na sebe navazují. Mezi Žatcem a Podbořany jezdí autobus tedy každou hodinu. Dopoledne a večer zbytečný luxus, stačily by 2 hodiny.

Jak je vidět, snaha o jistou optimalizaci byla, ale nepovedla se, proč?!

Jednou z největších chyb, bylo ukončení osobních vlaků z Plzně již v Plasích nebo Žihli. Chybí tedy jakákoliv návaznost mezi těmito městy a Blatnem, kde by mohly být přípoje směrem na Podbořany! I proto se zaznamenal velký odklon cestujících! Ano, dalo by se přestoupit na bus a v Blatně znovu přestoupit, ale - čekat vždy desítky minut na přípoj, neustále přeskakovat z vozidel do vozidel bych doporučil všem, kteří tento systém vymysleli. Uživatelsky nepříjemné, nesmyslné a zhovadilé!
Dalším faktem zůstává rychlost a pohodlí vlakové přepravy oproti obyčejným linkovým autobusům. Autobus jede z Blatna do Podbořan 40 minut, rychl pouhých 25 minut, spěšný vlak půl hodiny, v případě zřízení zastávek na znamení, mohl by čas dále klesnout!
Cestující nepotěší, že někteří řidiči autobusů neberou v potaz jízdní řád. Několikrát se mi stalo, že autobus, který z Kryr do Petrohradu měl odjíždět 13:17, byl v 13:17 na půli cesty mezi Kryrami a Černčicemi u Petrohradu. Nehledě na další fakt, že jízdní řád linky 562 772 je v úseku Blatno - Kryry postaven hodně natěsno, a řidiči velice často nestíhají. Dalším předpokladem k neúspěchu byla ignorace výše zmíněných bodů.
Mezi největší problémy se také zařadila návaznost spojů pouze ve směru Blatno, Podbořany, Žatec. Spoje například do Kadaně ujížděly cestujícím přímo před nosem, a dodnes se to vůbec nezlepšilo! (viz: fencl.blog.idnes.cz/c/169879/Optimalizace-dopravy-na-Podboransku-do-Kadane-pres-pulku-kraje.html)

Představte si, vážení čtenáři, že jste majiteli čtyř obchodů s pečivem v různých částích města. Když jedna z nich začne skomírat, pravděpodobně se pokusíte jí zatraktivnit - uděláte reklamu, přijdete s novým zbožím, na chvíli zlevníte. Pokud se to nepovede, přesunete ji blíž k centru, ale aby nekonkurovala dalším vaším obchodům. V případě stavby supermarketu na periferii města, bude přesun blíže k zákazníkům nutný. Pokud by kraj vlastnil čtyři obchody s pečivem, v případě poklesu kupujících u jednoho obchodu, by ho okamžitě zrušil. Pokud by nastala stavba supermarketu, kraj by nic nedělal, pouze obchod opět zrušil. Případně zrušil i zbylé dva obchody, a poté obvinil supermarket z ničení pracovních příležitostí. Ale zpátky k problému na Podbořansku.

Co tedy dělat nyní, aby se cestující zpět přilákali do veřejné dopravy?

Začněme u železnice, u trati 160, která by měla tvořit jakousi páteř dopravy. Osobní vlaky z Plzně prodloužit opět ze Žihle a Plas přes Blatno, Podbořany až do Žatce, a pokračovat dále do Loun. Tím by se rovněž vyřešila obsluha regionu Podbořanska s bývalým okresním městem Louny, které je nyní naprosto nedostatečné! Osobní vlaky by obsluhovaly všechny zastávky na trati, a pokud by se navíc zastávka Vroutek přesunula k centru, cestující by byli jistě nadšeni.
Můžete namítnout, že v Žatci je zastávka vlaků daleko od centra. Není ale nic jednoduššího, než se domluvit s tamnějším provozovatelem MHD, společností DPÚK, k vytvoření návaznosti spojů. Prospělo by to oběma stranám - kraji i městu!
Dále by to chtělo zajistit přípoje k vlaku. Opět centrální uzel Podbořany. Přípoje by jezdily ze všech obcí neobsloužených vlakem, tj. Lubenec, Černčice u Petrohradu, Strojetice, Očihov, Nepomyšl, Podbořanský Rozhozec apod. V souvislosti s tím by autobusy společnosti AD Podbořany stavěly v zastávce Podbořany, železniční stanice. Samozřejmě, tímto krokem by se nezrušily autobusy z Petrohradu a Kryr, jen by se omezily na úroveň zhruba před 12.12. 2010. Samozřejmě, s vyřešenou návazností! Jistě by neuškodilo častější zajíždění autobusů v Žatci až k železniční stanici.

Rychlíky můžou jezdit ve stejném rozsahu jako dosud, jen by bylo dobré přidat další zastávky, klidně na znamení (Horní Bříza, Mladotice, Petrohrad, Vroutek...).
A také by bylo nutné zkoordinovat autobusy směrem na Kadaň, a ne pouze v přímce Blatno - Podbořany - Žatec. A proč nezavést osobní vlaky po tzv. Doupovské dráze z Podbořan přes Krásný Dvůr, Vilémov u Kadaně Pětipsy do Kadaně, popř. až do Kadaň-Prunéřov (ted s možností přestupu na vlaky směr Cheb, Karlovy Vary, Chomutov)?

Mimochodem, zde je odkaz na vlakový jízdní řád na trati 160 z roku 2007 a pro porovnání zde z roku 2011. Vidíte ten obří rozdíl? Nyní ještě pro zajímavost jízdní řád řád linky 562772. Na internetu jsem nenašel starý jízdní řád této linky, ale vězte, že počet spojů byl poloviční (linka jezdila jen v úseku Podbořany - Petrohrad) a o víkendu pouze jeden spoj v neděli, v sobotu nic.

Že to vše zní strašně náročně a pracně? Možná, ale není to nic, co by krajští úředníci nemohli zvládnout! Na propagačním letáku nových změn se můžeme dočíst: "v první řadě je nutné upozornit, že dopravu nerušíme" - s čím nelze úplně souhlasit, protože takovéto necitlivé zásahy jí pomalu, ale jistě zruší sami!

P.S. Velkým problémem na Podbořansku se stalo již takřka neexistující spojení do hlavního města a Varů. DPÚK linku 520001 (Kadaň - Podbořany - Praha) razantně omezilo, zůstal pouze jeden pár spojů v pracovní dny, a neděli. Přitom ještě nedávno jezdil autobus 3x denně, v neděli 2x. Z Petrohradu a Lubence sice jezdí autobusy do Prahy a Varů, chybí ale návaznost spojů. Linka Žatec - Karlovy Vary byla před pár lety bez náhrady zcela zrušena. A abych zamezil případným obviněním v diskuzi, že podporuji pouze vlaky, tak napíšu, že cestuji raději autobusy.

TOPlist