Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Pár slov o Klubu přátel lokálek, o.s.

19.01.2012 14:20

Klub přátel lokálek vznikl jako spontánní iniciativa lidí, kterým není současný stav regionální železniční dopravy lhostejný a kteří cítí potřebu zasadit se o jeho zlepšení.

Formálně jsme občanské sdružení založili v dubnu roku 2010, ale praktickou činnost jsme zahájili až na přelomu roku 2010/2011 v souvislosti s nutností reagovat na tzv. Bártovu vlnu rušení regionálních drah.

Od ledna 2011 začalo tedy občanské sdružení působit i navenek, což se projevilo mimo jiné i pozvolným nárůstem členské základny, která k dnešnímu dni čítá 20 lidí. Sdružuje  lidi všech profesí, dopravní inženýry, projektanty dopravních staveb, lidi, kteří rozumí sdělovací technice a zabezpečovacím zařízením, ale i spoustu laiků, kteří disponují tím nejdůležitějším – zápalem pro věc.

V prvním roce faktické činnosti sdružení jsme byli nuceni aktivně vstoupit do sedmi správních řízení o zrušení dráhy regionální, nejsme fundamentalisté, kteří by bojovali za každý metr kolejí, proto jsme se soustředili hlavně na ty trati, které dle našeho názoru mají potenciální dopravní význam ať už ve smyslu turistických vlaků, ale i pro zajištění veřejné dopravy, případně na nich existuje nákladní doprava.

Domníváme se, že celý projekt rušení drah a optimalizace sítě tak, jak započal už za ministrování Gustava Slámečky, a který eskaloval ministr Bárta je ve své podstatě nedomyšlený a k tomuto pofidérnímu cíli kráčí SŽDC i orgány státní správy způsobem, aniž by si lámaly hlavu existencí právního rámce, neřku-li absencí jakýchkoliv ekonomických analýz.

Dráhy jsou vybírány ad hoc, v lepším případě nejsou vypořádány připomínky obcí, v horším případě je zcela popírána možnost existence veřejného zájmu.

Rok 2011 z tohoto pohledu nezbývá než vyhodnotit jako obzvlášť těžký. Železnice, a nebojím se to říci, čelí největším existenčním problémům ve své více než 170 leté historii. Shodou nešťastných okolností dochází ke kumulaci snah o redukci sítě se snahami o optimalizaci přepravní kapacity, která je záměrně tlumena a cestující veřejnost je důsledně a promyšleně hnána k nutnosti využívat individuální způsoby dopravy.

Celý tento problém lze ilustrovat na třech modelových situacích

  1. Trať do Malé Morávky – tady se občanskému sdružení podařilo zvrátit rozhodnutí ministerstva dopravy o zrušení dráhy. Naštěstí rozkladová komise akceptovala naše argumenty a rozhodnutí vrátila ministerstvu k novému projednání. Proč uvádím trať 312 jako příklad? Jedná se o trať, která má, jak ukázala nedávná jízda, podceněný turistický potenciál. Právě, bohužel, v zimních měsících – tedy v době, kdy je nutno,  správce infrastruktury vynaložil náklady na údržbu a zajištění provozuschopnosti dráhy. Nutnost vynakládat tyto náklady byla zcela nelogicky nastolena jako argument pro neobjednání dopravy.
  2. Trať v  Čistá  Mladotice – tuto dráhy uvádíme jako oběť nedomyšlené reformy veřejné správy, kdy se vznikem VUSC padla krajská železná opona. Jsme přesvědčeni, že železnice jako sítové odvětví musí mít přesah přes hranice krajů. Čistá – Kralovice u Rakovníka – dopravu objednává Středočeský kraj. Na zbylém úseku do Mladotice, který je od r. 1997 trvale vyloučen pro svůj špatná technický stav objednává NAD kraj plzeňský.  Myslíme si, že konkrétně tato dráha by měla být jako jeden provozní celek, pokud bude mnuti člověka, aby po 30 kilometrech jízdy přestoupil z motoráčku do autobusu, jak to asi dopadne? Rozhodne se, že pojede celý úsek cesty autobusem rovnou. Jakto, že pro úsek financovaný středočeským krajem se peníze na rekonstrukci dráhy našly, zatímco úsek plzeňského kraje se nerekonstruoval? V tomto ohledu klub přátel lokálek plně podporuje ve správním řízení stanovisko starosty obce Mladotice.
  3. třetím ilustračním příkladem by mohla být situace, když silná zájmová skupina rozhodne využít těleso dráhy k jiným účelům. Například trať 253 Vranovice – Pohořelice, kde kvůli touze postavit do tělesa dráhy kruhový objezd kraj na přímou intervenci obecní samosprávy přestal objednávat dopravu, cestující byly vyhnáni do autobusů, které jsou jednak dražší, jednak zcela pomíjejí jiný přepravní proud než na Brno. S využitím IDOS-JMK nelze veřejnou dopravou cestu Břeclav – Pohořelice a zpět zvládnout za dopoledne. 

     Cyklostezky – velmi signifikantní. Dnes je velice módní a poměrně štědře    dotováno, například Nadací Partnerství, budovat cyklostezky v tělese dráhy. Názorný příklad je  vidět na osudu jihomoravské lokálky z Mutěnice – do Kyjova, která byla obětována nutnosti vyčerpat slíbený dotační titul. Zde situace došla tak daleko, že se zahájila fyzická demolice aniž by byl respektován fakt, že rozhodnutí o zrušení dráhy je napadeno v zákonné lhůtě návrhem na obnovu řízení a návrhem na předběžné opatření u Krajského soudu. Jsme opravdu tak bohatá země, abychom mohli ve prospěch pár bruslařů obětovat nejen 61 milionů na svých daních ale i přímé železniční spojení měst a Hodonína s dalším správním centrem okresu? My a s námi skoro 1000 občanů si myslíme, že nejsme. Cyklostezka přece nutně nemusí vést v tělese dráhy, ale může její trasu kopírovat.

Občanské sdružení v  roce 2012 chce pokračovat v účasti ve správních řízeních nejen o zrušení drah, ale také před Drážním úřadem o změně kategorie dráhy regionální na vlečku, neboť v tom vidíme jen jiný, konformnější způsob zrušení dráhy, zrušení vlečky je záležitostí vlastníka a nepředstavuje pro něj takovou administrativní zátěž, navíc vlastníkovi poskytuje možnost vyhnat přepravní poptávku z dráhy pomocí cenotvorby.

Dalším velmi naléhavým problémem, kterému budeme nuceni čelit i v letošním roce je proces optimalizace veřejné dopravy, protože se domníváme, že to, co se událo v ústeckém a plzeňském kraji v roce 2010, vykvetlo ve vší své obludnosti s příchodem nového GVD 2011/2012 v Pardubickém kraji,  není zdaleka konečný stav. Občanské sdružení napadlo rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje, kterým schválilo koncepci optimalizace správní žalobou u krajského soudu, protože se domníváme, že nebylo vypořádáno množství připomínek starostů a občanských iniciativ, optimalizace neušetří kraji ani korunu z rozpočtu, což uznal i sám hejtman Martínek v rozhovoru pro ČT, ale většině cestujících cestování veřejnou hromadnou dopravou znepříjemní.

TOPlist