Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Otevřený dopis hejtmanovi Plzeňského kraje

23.09.2013 19:20

Vážený pane hejtmane, jako levicově smýšlející člověk a volič ČSSD a naposledy i volič pana prezidenta mám před blížícími se říjnovými volbami velké dilema. Nemám koho volit. Chtěl jsem ještě nedávno dát svůj hlas ČSSD s vědomím, že dám svůj hlas právě Vám. Dění v mém regionu se mne ale natolik dotklo, že poprvé v životě uvažuji o tom, že nepůjdu k volbám, nebo že znehodnotím svůj hlas a dám ho straně, která sice nemá šanci dostat se do sněmovny, nicméně nebudu mít černé svědomí, ale „zelené“.

A čím že mám takový problém? Ten problém se již 114 let jmenuje Místní dráha Rakovník-Mladotice. V současné době Rakovník-Kralovice. Od 15.12 Rakovník- Čistá, a zřejmě v další blízké době jen „torzo bývalé trati“.

Předpokládám, že víte o čem píši. Pokud ne, připomínám, že společnost Poved zřizovaná Plzeňským krajem, se rozhodla neobjednat na příští JŘ dopravu na „svém“ úseku trati, což je celých „závratných“ 6 km.

Trať Rakovník-Mladotice je již velmi dlouhou dobu (od r. 1997) „okleštěna“ o dvanáctikilometrový úsek do Mladotic směrem na Plzeň, což ji velmi degradovalo na trať odnikud nikam. Nicméně cestující si i přes ne úplně vhodně stavěné zastávky stále nacházela, byť byla ochuzena o tranzitující cestující z Rakovníka do Plzně.

Tím že společnost Poved-Plzeňský kraj neobjedná dopravu a nahradí ji přestupem do autobusu, trať dále degraduje a velmi reálně hrozí její zánik. Ze své zkušenosti vím, že velké procento cestujících netoleruje byť jediný přestup z vlaku do autobusu, což se na této trati ostatně ukázalo už v roce 1997 při zavedení „dlouhodobé výluky“ (trvající dodnes). Poved si zřejmě myslí,jak toto opatření nahradit další část tratě autobusovou dopravou bude přínosné pro tyto obce, ale nadšení z atraktivních nových autobusů se nedostavilo, ba právě naopak. Bylo podáno nesouhlasné stanovisko se záměrem dotčenými obcemi- Kralovic i Kožlan. Na něj ovšem nikdo nebere zřetel. Škoda, na venkově je největší potenciál voličů ČSSD.

Nerozumím tomu, jak může mít Sociální demokracie tak krátkou paměť, vždyť to byla právě ona, která se před necelými 11. Lety zasloužila o znovuzprovoznění dnes tak „problémového “ úseku Čistá-Kralovice . Čekal jsem od Vás a od Povedu, že po této investici se budete bít za tuto dráhu a ukážete, že když se chce, tak to jde i na lokálce. Ale nic se nedělo, jen ČD opustili budovy, poté je převedli na SŽDC které je nechávají chátrat,či rovnou bořit, pro „zatraktivnění“cesty snížili rychlosti na přejezdech a tím i celé jízdy. Reakce Povedu? Žádná. Ale abych nebyl jen negativní, SŽDC před dvěma roky kompletně opravila krásný „Čistecký most“ nákladem zhruba 15-20 mil. Kč.

Naopak Poved vzniklý teprve před třemi roky a tudíž nepamatující si předchozí události již dal najevo, jak je pro ně železniční doprava „páteřní“. A zastupitelstvo PK nemající žádnou paměť jejich návrh argumentující „dobrým hospodářem“ schválilo. Nemám k tomu slov a jsem z toho smutný. Smutný i ze Sociální demokracie, která zapomněla…

A nechápu kraje, jak mohou platit za předražené vlaky, to se týká doplatku za ztrátu dopravci a jedná se samozřejmě nejvíce o „malé motoráčky“ na regionálních tratích. Doplatek 105 Kč je naprostý nesmysl,to ví všichni. Proč tedy kraje podepsali nevýhodnou smlouvu s ČD na dlouhá léta. Dnes již mohlo být i na této trati všechno jinak!

A ještě jeden argument k navrácení vlaků na tento úsek trati. Dostal se mi do ruky časopis „Plzeňský kraj“. S přihlédnutím ke zmíněnému problému neobjednání dopravy mne doslova nadzvedl ze židle článek „Regionálním vlakům svítí zelená“, kde se píše o tom, že peníze na železniční dopravu přeci jen budou. Mám tedy dojem, že Kralovicko patří do jiného kraje, protože pokud se věci nezmění, vlakům na této trati brzy začne svítit červená natrvalo.

S pozdravem Václav Kopta

TOPlist