Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Optimalizace veřejné dopravy a R 35

22.09.2011 16:25

Jakou souvislost může mít probíhající příprava optimalizace veřejné dopravy v Pardubickem kraji s výstavbou důležité krajské komunikace R 35 případně se stavbou obchvatu města Chrudimi. Myslíte, že žádnou?? Opak je pravdou.  R 35 i obchvat Chrudimi jsou pro kraj a jeho dopravu mimořádně důležité infrastrukturní stavby. I přes pravděpodobně velkou snahu všech zainteresovaných, politiků bez ohledu na stranickou příslušnost, odborných i zájmových skupin, se stavba ani jedné komunikace nedaří rozběhnout patřičným tempem.

Především trvale chybí finanční zdroje, protože je naše hospodářství díky nízké výkonnosti nedokáže v dostatečné míře vytvořit, a infrastrukturní stavby ať jakkoli důležité, jsou proti sociálním výdajům a zdravotnictví při dělení příliš malého koláče vždy až poslední v řadě. Pokud náhodou peníze jsou, i tak veškeré procesy spojené s realizací takových staveb jsou časově náročné a tak od myšlenky k realizaci uběhnou dlouhá léta i desetiletí. Pokud je to tedy tak a všichni kompetentní to dobře vědí, dá se logicky předpokládat, že se k již existující infrastruktuře budou chovat s tou největší péčí a využívat ji na maximum, když už jí jednou máme a kdosi před námi ji i pro nás pracně vybudoval. Opak je ale pravdou. Na jedné straně usilují současní kompetentní politici a úředníci o nové a nesmírně nákladné infrastrukturní stavby na druhé straně v rámci takzvané optimalizace veřejné dopravy pro desítky kilometrů regionálních železnic, tedy rovněž infrastrukturních ale pro změnu již existujících a sloužících staveb, připravují svým rozhodnutím velmi smutný konec.

Z důvodů údajných vysokých provozních nákladů a současně podudržovanosti a tedy nízké konkurenceschopnosti především v dopravní rychlosti plánují na několika tratích neobjednat veřejnou osobní dopravu, což je pro jejich vlastníka tedy státní organizaci Železniční dopravní cesta jasný signál, že kraj o tuto infrastrukturu, tyto tratě, nestojí, a proto je vhodné je co nejrychleji zrušit. Žádná snaha o maximální využití tohoto bohatství, o jeho posun v kvalitě na úroveň doby, když už toto bohatství někdo i pro nás vybudoval a pravděpodobně za obdobných obtíží a investic jako máme my teď. Nejsem odborník, ale tento krátkozraký a dost účelový přístup mi připadá velmi nemoudrý, ukázkový příklad šetření „ať to stojí co to stojí“. Na místě dobrého hospodáře kraje s odpovědností za hranicí volebního období bych především hledal způsob, jak bohatství, které již máme, maximálně využít a rozvinout, když už další stavby tohoto druhu vznikají tak dlouho a tak obtížně.    

  • autor: ing. Petr Tejkl
TOPlist