Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Nádraží žije a co dál?

21.02.2015 09:50
Na vlakovém nádraží se v sobotu večer sešli zástupci Dolu architektury s veřejností, aby se v podvečerní debatě hovořili o rekonstrukci a využití dnes prázdného nádraží.
 
Členové spolku přítomné občany seznámili se svým návrhy. "První nástupiště, které dnes nesmí využívat veřejnost a na kterém vlaky nestaví, by mohlo začít sloužit cestujícím a tím pádem by se zvýšil potenciál pro využití prvního patra výpravní budovy, které jsou propojeny s prvním nástupištěm. V bočním křídle, které bylo kancelářskou budovou, by mohlo vzniknout centrum pro podporu mladých začínajících podnikatelů a živnostníků. V přízemí, kde bývala úschovna kol, navrhujeme zřízení vytápěné čekárny, protože velká hala, ve které cestující čekají dnes, bude vždy jen temperovaná, tedy není a nebude vytápěná. V prvním patře budovy navrhujeme obnovit provoz restaurace, která by sloužila nejen pro potřeby cestujících, ale také pro potřeby začínajících podnikatelů, kteří by tam mohli chodit na obědy a domlouvat si tam schůzky," zmiňuje některé z návrhů předsedkyně spolku Lucie Chytilová.
 
Občané, kteří na debatu přišli, mohli také říci, co by oni na nádraží chtěli a co jim zde chybí. Je to poprvé, kde se o tak důležitém projektu, jakým je dopravní terminál Havířov, mluví s veřejností. Lidé by uvítali půjčovnu kol s tím, že by cyklostezky mohly být napojeny na vlakové nádraží. Z diskuze rovněž vyplynulo, že obyvatelé blízkého věžového domu využívají k parkování svých vozidel parkoviště u vlakového nádraží. Tím, že jeho kapacita je velmi malá, tak tento fakt způsobuje velké komplikace pro ostatní cestující. Proto občané navrhují, aby bylo parkoviště pro cestující odděleno od parkoviště pro obyvatele blízkého věžového domu. Pro ty by mělo město postavit parkoviště jiné. Prostor pro nové parkoviště je přímo za domem. Podněty, které jsme z diskuze získali, bychom chtěli předat městu na veřejném zasedání zastupitelstva.
 
"Na setkání jsme také pozvali zástupce vedení města, nikdo z nich však na pozvánku nereagoval a nikdo nepřišel," říká Lucie Chytilová a dodává: "Velmi nás to mrzí, protože jsme se společně s vedením města na lednové schůzce domluvili na vzájemné spolupráci v rámci řešení budoucnosti nádraží a přednádražního prostoru."
 
Nádražní budova měla být zdemolována v rámci společného projektu ČD a bývalého vedení města Havířova. Po volbách se do čela města dostalo nové vedení, které na konci roku od smlouvy s ČD a záměru demolice odstoupilo.
 
Osud nádraží zůstává nejistý, protože možnosti o žádosti na rekonstrukci se budou podávat již příští rok na jaře. "Byli bychom velmi neradi, kdyby, jak někteří zlí jazykové tvrdí, vedení města požádalo o dotace znovu se starým projektem, který demoluje výpravní budovu v cenném Bruselském stylu," říká Adam Guzdek ze spolku Důl architektury a dodává: "A proto se chceme setkat také se zástupci Českých drah a představit jim naši vizi využití nádraží."
 
Pokud by Vás zajímalo více informací, tak je najdete na našich 
TOPlist