Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Nádraží v Ústí nad Orlicí – jak řešit důsledky špatné rekonstrukce

24.02.2015 21:33
Ústí nad Orlicí – Občanská sdružení SPOUSTI a Nádraží nedáme! vydávají společné stanovisko k zoufalému stavu rekonstrukce železniční stanice Ústí nad Orlicí. Nyní se ukazuje, jak prozíravým krokem byla záchrana historické budovy nádraží, jejíž řádné zprovoznění se zdá být jediným rozumným řešením stávající absence funkcí a kapacit, na které má cestující veřejnost oprávněný nárok. Proto apelujeme na zodpovědné instituce, tedy České dráhy a Správu železniční dopravní cesty a jejich představitele, aby začali jednat ve smyslu co nejrychlejšího funkčního zprovoznění historické budovy ústeckého nádraží. 
 
Rekonstrukci nádraží v Ústí nad Orlicí provádí státní organizace SŽDC a čerpá na ni takřka 1 mld. CZK z veřejných prostředků. Hlavní část prací je již hotova, nyní už probíhají jen některé finální úpravy. Je proto na místě se ptát, proč u tak nákladné investice je z hlediska veřejnosti tak žalostný výsledek. Proč se řešení odpovídajícího zázemí pro cestující odbylo výstavbou nového objektu, který je s ohledem na potřebné funkce a služby značně poddimenzován? Jak je možné, že zodpovědné státní organizace SŽDC a ČD ignorují rozhodnutí státu vyslyšet jasný hlas veřejnosti zachovat historickou nádražní budovu, která byla proto vyhlášena kulturní památkou a která i svou vlastní dispozicí (propojuje pražské a letohradské nástupiště) přirozeně nabízí řešení pro vytvoření odpovídajícího zázemí pro cestující?! 
 
Namísto toho, aby cestující a město získali plnohodnotné moderní nádraží, vznikla tu jakási zbastlená zastávka Ústí nad Orlicí – Kerhartice, kde cestující nyní mohou využít pouze malou čekárnu (14 sedaček) u nástupiště ve směru Česká Třebová. Výpravní budova se však ve 22:00 zavírá a cestující čekající na noční nebo zpožděný vlak musí stát v mrazu venku. I přesto, že je WC přímo ve výpravní budově, je trvale uzamčeno a přístupné je jen v případě vyžádání klíče u paní pokladní a uhrazení 8 Kč. A to i pro cestující, kteří jsou držiteli platného jízdního dokladu. Cestující na vlak si nemá kde objednat občerstvení, vrcholem pohostinnosti je kávový automat. Prodej denního tisku zde neexistuje. 
 
Stavební firmy si v rámci rekonstrukce možná přišly na své, veřejnosti se však za její prostředky žádného solidního řešení nedostalo. Stávající výsledek rekonstrukce nádraží v Ústí nad Orlicí je opovržením cestujícími a zároveň tvoří negativní vizitku města, pro jehož občany je kvalitní železniční spojení tradičně důležité. 
 
Za hlavní příčinu současného kritického stavu ústeckého hlavního nádraží lze označit arogantní „vyjmutí“ historické nádražní budovy z prováděné rekonstrukce. Přitom jediné rozumné řešení lze nalézt právě v jejím plnohodnotném funkčním zprovoznění. Budova nabízí vhodné prostory, kde lze bez problémů realizovat služby, které jsou na obdobných přestupních nádražích běžně využívány a které zde koneckonců i v minulosti fungovaly (např. čekárna, toalety, informační centrum, úschovna zavazadel, prodej jídel a nápojů, ubytovací kapacity a další služby přidružené k přepravě, dopravě a cestovnímu ruchu).
 
Vzhledem k tomu, že ani po sedmi letech diskusí na nejvyšší státní úrovni není zřejmé, zda nádražní budovy, které jsou dnes většinou v majetku ČD budou převedeny na SŽDC, čímž obě strany zdatně argumentují při vysvětlování, proč ani jedna z nich nechce do
historických nádražních budov investovat prostředky na jejich údržbu a rekonstruovat je, obě sdružení na společném setkání se starostou města Ústí nad Orlicí Petrem Hájkem navrhly, aby z iniciativy města Ústí nad Orlicí a po dohodě s Pardubickým krajem, Českými drahami a SŽDC vznikla nezisková organizace, jíž by všechny uvedené strany byly zřizovatelem a do níž by byla vložena stávající historická nádražní budova. Tato nezisková organizace by budovu nejen spravovala, ale měla by jednodušší dosah na dotace z EU, MKČR, Norských fondů nebo Mezinárodního visegrádského fondu. Tyto dotace by bylo možno použít nejen pro samotnou rekonstrukci budovy, ale také pro realizaci různých veřejně prospěšných projektů.
 
V tomto smyslu apelujeme na představitele města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje, aby svou politickou vahou a umem jednali se zodpovědnými státními organizacemi SŽDC a ČD tak, aby urychleně došlo k požadovanému zprovoznění historické nádražní budovy v
Ústí nad Orlicí. Bez toho nelze věřit, že naše město bude mít plnohodnotné nádraží, kde se nebudeme stydět vítat naše hosty a které budeme spolu s ostatními cestujícími rádi využívat ke svým cestám za prací, zábavou či poznáním.
 
Jan Blaško
SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí, o. s.
Na Štěpnici 1272
562 06 Ústí nad Orlicí
Tel.: 605 825 772
E-mail: info@spousti.cz
Web: spousti.cz
 
Martin J. Kadrman
Nádraží nedáme!, o.s.
Tel.: 737 939 104
E-mail: zachrante-stanici-usti@seznam.cz
Web: www.stop-demolici.cz
TOPlist