Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Nádraží Havířov – úředníci MK ČR vydali nezákonné rozhodnutí

17.04.2015 18:25
Asociace ASORKD se dnes obrátila na ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s podnětem k provedení přezkumného řízení, které by se mělo zabývat rozhodnutím MKCR neprohlásit vlakové nádraží v Havířově kulturní památkou.
Poté, co v říjnu 2014 ministerstvo vydalo rozhodnutí o neprohlášení nádraží za kulturní památku, jeden z účastníků řízení, Národní památkový ústav, podal proti rozhodnutí rozklad. NPÚ mj. upozorňoval, že rozhodnutí je nezákonné. Rozkladem NPÚ se na svém jednání dne 11.12.2014 zabývala rozkladová komise MKCR. Ač komise ve svém zápisu uvedla, že napadené rozhodnutí je skutečně nezákonné, ministr se s tímto faktem nijak nezabýval a rozklad NPÚ dne 13.2.2015 zamítl a původní rozhodnutí o neprohlášení vlakového nádraží za kulturní památku znovu potvrdil.
 
 Zarážející je, že se pan ministr ve svém posledním rozhodnutí o jednání rozkladové komise nijak nezmiňuje a s jejími zjištěními se nevypořádává. Komise navrhla zahájení přezkumného řízení,ve kterém měla být podrobně zkoumána míra nezákonnosti. Výsledkem přezkumného řízení mohlo být zrušení přezkoumávaného rozhodnutí a zahájení nového řízení Jenže k tomu nikdy nedošlo. Hovořil jsem o této kauze s památkáři v regionech. Nepamatují případ, kdy by ministr ignoroval doporučení rozkladové komise a to tak, že by se jejím nálezem ve svém definitivním rozhodnutí vůbec nezabýval. To byl pro nás všechny šok, “ říká viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.
 
Podle správního řádu mělo ministerstvo do dvou měsíců od zjištění nezákonností přezkumné řízení zahájit. Jenže dvouměsíční lhůtu ze záhadných důvodů nestihlo. Proč si nechali ministerští úředníci tuto lhůtu „utéct", je otázka na vedoucího Odboru památkové péče MKCR Jiřího Vajčnera i náměstkyni ministra Annu Matouškovou (ANO), která na kauzu osobně dohlížela.
 
ASORKD ve svém novém podnětu na přezkum upozorňuje MKCR na skutečnost, že MKCR v říjnu 2014 vydalo nezákonné rozhodnutí a opírá se právě o nález rozkladové komise. Ta mj. upozornila, že si „MKCR neobstaralo klíčové podklady tohoto rozhodnutí tak, aby mohlo vyhodnotit jejich skutečný obsah, neboť účastníci právě z těchto podkladů dovozují svá práva nabytá v dobré víře." Rozkladová komise v této souvislosti ministerským úředníkům vytýká, že „rovněž tak nebyly obstarány a vyhodnoceny konkrétní podklady (např. smlouvy a faktury), kterými by byly doloženy finanční výdaje, ať to jsou výdaje dosud vynaložené nebo i v budoucnu očekávané na základě již uzavřených smluv."
 
Bez vyhodnocení těchto podkladů nebylo možné učinit kvalifikovaný závěr o tom,zda v daném případě převažoval či nepřevažoval veřejný zájem na ochraně kulturního dědictví nad právy účastníků nabytými v dobré víře, “ shrnuje právník ASORKD Petr Kužvart.
 
Asociace také ministra upozornila, že na konci minulého roku (17.12.2014) Rada města Havířov vypověděla smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci přednádražního prostoru. Tento projekt byl nedílnou součástí celého projektu výstavby Dopravního terminálu, který počítal s demolicí stávajícího vlakového nádraží. ” Jak České dráhy, tak Město Havířov nestihnou čerpat dotaci. Proto od projektu ustoupili. Není na pořadu dne. Už odpadá jeden z klíčových argumentů, tedy, že je ve veřejném zájmu projekt realizovat, “ dodal Kadrman.
TOPlist