Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Lokálka do Litomyšle přežije rok 2012

02.04.2011 10:30

ing. Tejkl nás požádal, abychom zveřejnili jeho názor, k článku uveřejněného na serveru idnes.cz Činíme tak s chutí, neboť jeho názory korespondují s cíli sdružení :)

Je chvályhodné, že snahou vedení města Litomyšle se podařilo zas o jeden rok prodloužit existenci jedné z lokálek Pardubického kraje, trasu z Vysokého Mýta do Litomyšle. Tak relativně velké a i ve světovém měřítku mimořádně krásné město jako je Litomyšl by bez své železnice jistě přežilo, ale v každém případě by svým způsobem velmi zchudlo.  

Bohužel mám obavu, že takto je to jen prodloužení agonie. Pokud bylo ale představiteli města řečeno, že nechtějí přijít o svoji železnici je možné, že bude řečeno i něco dalšího. Třeba to, že nejen nechtějí přijít o svoji železnici, která ač lokální je jednou ze spojnic města Litomyšle se světem, ale nechtějí ani rok co rok obhajovat smysl její existence. Jednoznačně platí pravidlo, že co se nerozvijí to zaniká. Za posledních padesát let, kdy technický vývoj se posunul nesmírně vpřed se nezměnila průměrná rychlost na této trati ( ale ani u většiny dalších lokálek ) ani o málo a stále se pohybuje někde kolem 30 km/hod. Nedá se předpokládat, že by jakákoli trať v tomto stavu měla v budoucnu šanci dopravně konkurovat. Pak je samozřejmě velmi snadné argumentovat nezájmem cestujících a nutností šetřit a tratě zrušit.

Pokud by ale v tomto případě snaha představitelů Litomyšle šla dál mohli by se snažit prosadit zlepšení kvality té „svoji lokálky“ na úroveň současné doby. A jistě by nemuselo jít o stamilionové investice. Ze zkušeností je známo, že v tomto stavu i drobné investice a opatření přinesou relativně velký kvalitativní posun. Přínosy tohoto snažení jsou jasné, nejen že by Litomyšl nezmizela z železniční mapy, ale rychlejší doprava by jistě na trať přilákala více cestujících a se zvýšením rychlosti by se dala zvýšit i frekvence spojů aniž by byla zapotřebí další vozidla, teda při stejných nákladech více kvality. Role železnice pro rozvoj turistického ruchu je i v dnešní době nepopiratelná, ale primární roli vždy bude hrát pro běžné obyvatele města a jejich rychlé a moderní spojení s okolním světem.

Vážení představitelé města Litomyšle, pokuste se udělat ještě něco víc pro „svoji lokálku“ stejně jako vaši předchůdci, kteří stáli u jejího vzniku.

  • autor: Ing. Petr Tejkl
TOPlist