Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kraj zavřel tratě - počty cestujících nezná!

25.07.2012 23:10

S blížícími se krajskými volbami pseudokriminální a politické kauzy zaplňují přední stránky novin a na okraji zůstávají problémy, které nás možná jako občany kraje budou brzo reálně pálit. Před rokem touto dobou již naplno běžela příprava tzv. optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji, která po jejím spuštění v prosinci 2011 tuto dopravu na dlouhou dobu značně rozvrátila a spoustu cestujících vyhnala natrvalo do aut a kolon na silnicích. Jak dopadly tolik proklamované a samotnými těmito proklamátory v jiné větě opět zpochybňované úspory se asi nikdy nedozvíme a je jasné, že představa o nárůstu cestujících ve veřejné dopravě byla po debaklu této optimalizace také iluzorní. Jak k tomu mohlo dojít, ptá se občan? Tak společensky zásadní změny se přece dělají na základě analýzy velkého množství nezbytných dat za velmi dlouhou dobu a z nich plynoucího modelování různých variant řešení, jejich přínosů a možných rizik.

Obhajoba optimalizace z úst krajských politiků se často oháněla různými čísly, např. že zrušení provozu na lokálních tratích se dotkne pouhých několika set cestujících denně, kterým prý lepší službu nabídnou autobusy, které prý pojedou místo vlaků.
Požádali jsme tedy kompetentní úředníky kraje, aby nám v souladu se zákonem o přístupu k informacím dali nahlédnout do dat, ze kterých při analýze a rozhodování o likvidaci provozu na regionálních tratích kolem Moravské Třebové a Chornic vycházeli. Jaké bylo naše překvapení, když jsme po několika odkladech, odmítnutích poskytnutí informace krajem a úspěšném odvolání proti tomuto postupu k Ministerstvu vnitra obdrželi po více jak čtvrt roce od předložení žádosti informaci, že žádná data nedostaneme, protože tito krajští rozhodovatelé, kteří pro občany kraje zajišťují a financují z jejich peněz veřejnou dopravu, žádnými daty nedisponují! Ano, čtete správně, na kraji žádná data o počtu cestujících, ze kterých by se předem odhadovaly možné důsledky jejich rozhodnutí na region a jeho občany, nemají!


Obě možná vysvětlení tohoto stavu jsou pro občana více jak neuvěřitelná, ale bohužel možná. Buď i přes zákonnou povinnost nám data úředníci odmítli poskytnout. Proč, o tom můžeme jen spekulovat. Možná bychom se dozvěděli, že rozhodnutí o likvidaci regionálních železnic nebylo odborně podložené rozhodnutí, ale jen něčí politický zájem - já zde rozhoduji a takto jsem se rozhodl a proti tomu nejede vlak - obrazně i doslova - a už nikdy nepojede. Nebo se rozhodnutí dělala bez jakýchkoli dat, prostě pocitově tzv. od čistého stolu. Ať tak nebo tak, obě varianty svědčí o odbornosti, se kterou je náš kraj pravděpodobně řízen. S obavou tedy můžeme sledovat přípravu nových jízdních řádů platných od konce letošního roku - přípravu změn v celokrajsky tak důležitém systému, která je bohužel odsunuta do pozadí předvolebními politickými pseudokauzami. Jakou asi další optimalizací-likvidací nás tito "odborníci", kteří rozhodují na základě pocitů od čistého stolu, opět překvapí?

  • autor: ing. Pavel Prchal
TOPlist