Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

KPL, o.s. se připojuje k prohlášení neziskových organizací ke lživé kampani ČESMADu

26.12.2011 10:55

ČESMAD Bohemia ve své kampani proti železnici dezinformuje veřejnost

Sdružení ČESMAD Bohemia prostřednictvím svých webových stránek a billboardů vnucuje široké veřejnosti klamavá a z kontextu vytržená čísla o financování autobusové a vlakové osobní dopravy, spotřebě paliv i emisí škodlivin obou druhů dopravy. Svou argumentací navíc podporuje stávající pokřivené fungování dopravního trhu, kdy jsou kraje tlačeny do objednávání autobusové dopravy pro obsluhu svého území na úkor dopravy vlakové. To vede k postupnému zastavování provozu na řadě jinak životaschopných tratí.

Ve druhé polovině roku 2011 se začaly ve Středočeském a Královehradeckém kraji objevovat billboardy „Je čas zeptat se proč…“, jejichž zadavatelem je občanské sdružení ČESMAD Bohemia, zastupující autobusové a automobilové dopravce v ČR. Billboardy jsou součástí rozsáhlejší protiželezniční kampaně [1], která si klade za cíl prosadit náhradu osobních vlaků linkovými autobusy.

Směsicí polopravd, údajů z nevěrohodných zdrojů a z kontextu vytržených oficiálních údajů Ministerstva dopravy se ČESMAD Bohemia snaží navodit dojem, že vlak je drahý a neekologický, vůbec se už ale nezmiňuje o velmi nerovných podmínkách mezi silniční a železniční dopravou, které v České republice tlačí zejména regionální tratě do pozice nežádoucích konzumentů financí z krajských rozpočtů. Na tento problém, jehož důsledkem je postupné zastavování provozu na regionálních tratích, už občanská sdružení spolu s odborníky na dopravu upozorňovala v otevřeném dopise politické reprezentaci ČR [2].

Níže podepsaná občanská sdružení a odborníci v oboru dopravy se vydáním tohoto tiskového prohlášení ohrazují proti uvedené kampani a uvádějí alespoň největší dezinformace ČESMAD Bohemia na pravou míru:

 • Železniční doprava v České republice rozhodně není upřednostňována před silniční. Pokud by byla, neomezovaly by kraje provoz na svých železničních tratích ve prospěch autobusové dopravy, a také stav našich tratí a kolejových vozidel by odpovídal soudobým požadavkům.
 • Spotřeba paliv uváděná na billboardech kampaně je zřejmým nesmyslem, který byl chybně opsán ze zdroje [3], kde je spotřeba uváděna pro přepravu 1 osoby na vzdálenost 100 km. Navíc jde o údaje převzaté z mezinárodní kampaně silničních dopravců, nezohledňující tuzemské podmínky, kde se většina přepravních výkonů v osobní dopravě realizuje v elektrické trakci.
 • Srovnání údajů o dotacích do veřejné osobní dopravy („vlak je dotován 6x více než autobus“) porovnává průměrnou cenu jednoho linkového autobusu s průměrnou cenou všech vlaků v České republice. Publikovaný údaj také vůbec nebere v potaz skutečnost, že železnice část dotací vrací státu zpět na poplatcích za užití dopravní cesty a že linkové autobusy mají významné daňové úlevy.
 • Zadavatel ve své kampani zohledňuje pouze aspekty silniční a železniční dopravy, které se mu hodí a ostatní, jako je např. bezpečnost přepravy [4], garance přestupů, možnost cestování vlaky i různých dopravců na jeden jízdní doklad, záruka přepravy zavazadel a kočárků, přítomnost WC atd., vůbec nezmiňuje. Už z uvedeného přitom vyplývá, že autobus nelze považovat za plnohodnotnou náhradu vlaku.
 • Rozšiřování silniční sítě a úpravy dopravní legislativy tak, jak je na svých stránkách [1] prezentuje ČESMAD Bohemia, by byly „ekonomickou sebevraždou“ státu. ČR má už dnes vážné problémy zajistit finanční prostředky pro údržbu stávající silniční sítě. Stavba nových silnic by znamenala růst trvalého závazku výdajů na údržbu silnic, přitom zcela zbytečně – ČR prozatím stále disponuje dostatečně hustou sítí železnic s již opravenými páteřními tratěmi, které nabízí dostatek volných kapacit pro převzetí významné části nákladní přepravy, a to hned a bez potřeby dalšího rozšiřování.

Podrobnější výklad problematiky a seznam použitých zdrojů jsou v   připojené příloze   .

 • Kroměřížská dráha, o.s. (www.prototypy.cz/KMD), tel. 725 280 757, KMD@centrum.cz
 • Dopravní federace NNO, o.s. (www.dopravnifederace.cz), tel. 222 513 859, info@dopravnifederace.cz
 • Konzultační dopravní společnost (www.severoceskedrahy.cz), tel. 775 913 732, info@dopravni.net
 • Klub železničních cestovatelů, o.s. (www.kzc.cz), tel. 776 628 728, bohumil.augusta@kzc.cz
 • Auto*Mat, o.s. (www.auto-mat.cz), tel. 777 632 962 , jakub.stransky@auto-mat.cz
 • Hnutí Duha, o.s. (www.hnutiduha.cz), tel. 603 207 249, pavel.pribyl@hnutiduha.cz
 • Prof. Erazim Kohák, Ph.D. (Centrum globálních studií)
 • Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (Ostravská univerzita)

Použité zdroje:

TOPlist