Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kolik stojí rychlík?

09.01.2013 14:40

Koncem minulého týdne se ve většině medií objevila krátká informace, která může být pro laika na první pohled velmi odborná, a proto by mohla při současném „prezidentském běsnění“ proběhnout zcela bez povšimnutí. Ve skutečnosti je to informace klíčová z hlediska dopravní obslužnosti regionu a tedy důležitá pro každého z nás. Uvádí se v ní, že největší finanční ztrátu na kilometr jízdy při dopravní obsluze území republiky železnicí vytváří konkrétní rychlíkové vlaky. Tato informace snad neznamená, že by se tyto důležité spoje významných měst republiky měly rušit, ale předpokládejme, že se u nich bude hledat především maximální zefektivnění provozu.   Co je na této informaci klíčové je fakt, že poprvé bylo oficiálně a dostatečně kvalifikovaně řečeno, že tím kdo zcela zákonitě odčerpává hlavní díl zdrojů na železniční dopravní obslužnost nejsou tolik osočované lokální a regionální vlaky. Náklady na kilometr jízdy na lokální trati jsou podstatně nižší a průměrnou hodnotu, která se většinou v mediích uvádí, právě svojí lácí vylepšují. Obdobná situace je i u nákladů na údržbu a provozuschopnost těchto regionálních tratí. 

Bohužel správce železniční sítě – SŽDC - to zatím takto jasně nedeklaroval a vždy uvádí jen průměrnou hodnotu. Přitom i zde jsou skutečné náklady na regionální a lokální železnici několikanásobně nižší než je průměr. To znamená, že regionální tratě svým levným (nebo lépe řečeno podudržovaným) provozem tento průměrný parametr proti hlavním tratím výrazně vylepšují.

Co tedy pro občana tato na první pohled odborná informace znamená? Až vám nějaký populistický politik či pseudoodborník bude tvrdit, že je nutné okamžitě zastavit provoz na regionálních tratích a ty následně zrušit a za takto ušetřené stamiliony dokonale opravit tolik potřebné silnice tak mu nevěřte. Nejen že se neušetří téměř nic, určitě ne ani zlomek toho co tento pseudoodborník slibuje a co by jakkoli pomohlo při údržbě silnic, ale především zlikvidujeme nevratně velmi cenný již existující dopravní systém sloužící právě regionu a omezíme tak tolik potřebnou udržitelnou dopravní obslužnost. Ten kdo vám toto bude radit není tedy odborník, ale jen hlupák nebo vám účelově lže.

  • autor: Ing. Petr Tejkl
TOPlist