Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Jak televize diskriminují veřejnou dopravu

17.05.2011 00:50

Čtete noviny? Díváte se na zprávy? Zamysleli jste se někdy na tím, kolik nám toho napovídají o tom, jak nutně potřebujeme nové dálnice, kolik desítek miliard je nutné investovat do tunelů pod Prahou, kolik zase bylo na silnicích mrtvých, jak se správně řídí a jak je drahý benzín a povinné ručení? O reklamě na nějaké to božsky dokonalé a absolutně bezpečné auto pro ty nejsprávnější borce před zprávami ani nemluvě. A všimli jste si, že o hromadné dopravě – a to nejen té železniční – toho moc neřeknou? Protože autem nejezdím a problematika benzínu, dálnic a povinného ručení je mi cizí, zatímco veřejnou dopravu využívám denně, rozhodl jsem se si své dojmy ověřit přesněji než odposlechem zpráv u večeře.

Postup měření

  Jako relace typická pro každou z našich tří hlavních televizí bylo zvoleno ve dnech 25.2.2011 až 8.3.2011 jejich hlavní zpravodajství, které vysílají mezi sedmou a osmou hodinou večerní. U ČT 1 to byly Události vysílané od 19:00 do 19:35, u televize Nova Televizní noviny vysílané od 19:30 do 19:55 a u televize Prima Zprávy vysílané od 18:55 do 19:20. Jiné relace, týkající se sportu nebo v případě Primy oddělené VIP zprávy a krimi zprávy byly ignorovány.

Zprávy byly nahrávány po dobu 9 dnů u ČT 1 a 8 dnů u Primy a Novy (původní snahu zachytit jeden nepřerušený týden narušil kolaps a reinstalace měřicího počítače).

U každé epizody byla změřena přesná délka relace a ta očištěna o čas spotřebovaný znělkami, rekapitulacemi, odkazy na jiné pořady nebo loučením se moderátorů a jejich povídáním si mezi sebou. Byl tak získán tzv. „čistý čas“, ke kterému byly vztaženy procentuální podíly času věnovaného jednotlivým tématům. Byly rozlišeny 3 typy témat:

  • Vlaky, hromadná, cyklistická a pěší doprava (dále HD)
  • Osobní auta a kamióny (dále IAD)
  • Ostatní témata, tj. většina času

Pokud se daná zpráva nedala přiřadit jednoznačně pouze k jednomu tématu, byla započítána polovinou svého času ke každému z obou témat, jichž se týkala.

Výsledky byly vyjádřeny v procentech času daného tématu z celkového čistého času zpráv pro každou televizi. Totéž bylo vypočteno pro všechny tři televize úhrnem, kde se každá televize podílela přesně jednou třetinou, aby byl kompenzován vliv rozdílné délky zpráv u jednotlivých televizí a vliv jedné epizody navíc u ČT 1.

Dále byl spočítán celkový počet jednotlivých zpráv pro každou televizi a každý druh tématu a to vyhodnoceno v procentech shodně s předcházejícím odstavcem.

Výsledky

Zjištěné výsledky potvrdily, že mé dojmy se od reality neliší. Zatímco veřejnoprávní ČT 1 věnovala IAD téměř trojnásobek času ve srovnání s HD, u komerčních televizí byl tento nepoměr ještě vyšší – u Primy 11:1 a u Novy dokonce 21:1. V následující tabulce a na obrázcích je možno vidět, kolik procent z celkového vysílacího času nebo z celkového počtu zpráv bylo věnováno které kategorii. Více podrobností naleznete v tabulce s podklady [ODS/XLS].


 

 

podíl z času v % (v grafech)

 

podíl z počtu zpráv v %
IAD HD IAD HD
ČT 1 9,5 3,4 9,0 3,9
Nova 10,6 0,5 8,6 0,8
Prima 8,2 0,8 9,2 0,8
celkem 9,4 1,6 8,9 1,8

 

 

 

 


Zhodnocení

Zatímco komerční televize si v zásadě mohou vysílat co chtějí (nebo co je zadáno?) a objektivitou se mohou případně ohánět jako třešničkou na dortu v rámci reklamní sebechvály, situace veřejnoprávní České televize je odlišná: Jako u služby ve veřejném a nekomerčním zájmu by zde byla na místě jistá vyváženost. I když je ve srovnání s komerčními televizemi o hodně lepší, přesto stále jsou jednotlivé druhy dopravy prezentovány ve značném nepoměru 2,8:1 ve prospěch IAD.

To dokresluje také fakt, že jediný pořad o železnici – ve vedlejším vysílacím čase a pouze jednou měsíčně vysílaný „Svět na kolejích“ byl před více jak rokem bez náhrady zrušen. Tento pořad navíc spíše než serióznější informování o železnici připomínal agitku našeho nejmenovaného největšího železničního dopravce a organizace, které se má o státní (a tedy naše) koleje starat, spojenou s tipy pro turisty. I to bylo jistě prospěšné, ale bylo to málo.

Výše uvedené je navíc o to více závažné, o co více se ruší osobní doprava při každoroční změně jízdního řádu na jedné trati za druhou s následujícími snahami o rušení lokálních tratí nejlépe takovým způsobem, aby se to veřejnost ani nedozvěděla.

Více podrobností k výše řečenému se dozvíte například v následujících odkazech.

Odkazy


Další užitečné odkazy

TOPlist