Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Jak dál v regionální hromadné dopravě?

12.03.2013 22:25

Stát dlouhodobě praktikuje nesolidní politiku přenášení povinností na kraje, města a obce, aniž by jim na to dal nezbytné prostředky. Plně to platí i o dopravě, kterou v roce 2002 přesunul na kraje s tím málo peněz, co na veřejnou dopravní obslužnost a na silnice 2. a 3. třídy vynakládal (asi třetinu potřebné prosté reprodukce).

Chybějící peníze nikdy nedoplatil a od roku 2007 prostředky krajů dále ponižuje zvyšováním snížené sazby daně z přidané hodnoty či nově zvyšováním poplatku za užívání železniční dopravní cesty. Bylo by ale velmi neprozíravé rušit proto objednávku osobní železniční dopravy na méně vytížených tratích, protože to může znamenat jejich konec a podstatně větší opotřebovávání silnic nákladními auty, takže krajský rozpočet opět prodělá, o veřejném zdraví a životním prostředí nemluvě.

V případě údržby a oprav silnic je každá rada drahá. Zprávy, že investice v jednom kraji pokryjí několik úseků silnic druhé třídy a ostatní se ponechá osudu, nebo že se v jiném kraji hledají silnice, po kterých je do některých obcí ještě autobus s to projet, nevyžadují komentář. Filosofie kapitánů české dopravy po roce 1989, že občané odlehlejšího venkova nejsou hodni zajištění přiměřené dopravní obslužnosti, je tristní a venkovské regiony ničí.

IDS skýtají rezervy

Určité rezervy jsou v zajišťování veřejné dopravní obslužnosti, v rozvoji integrovaných dopravních systémů (IDS). IDS předně dosud nepokrývají celou ČR. V kraji Vysočina chybí zcela, v Plzeňském kraji pokrývají pouze Plzeňsko, v Jihočeském jen Českobudějovicko.

Jen část IDS má svého koordinátora, zřízeného a podřízeného příslušnému kraji. Je podmínkou plnohodnotného IDS. Část IDS je organizována dopravci, často v rozporu s veřejnými zájmy. Například Středočeská integrovaná doprava (SID) byla za hejtmana P. Bendla (ODS) organizovaná autobusovými dopravci. Bojkotovala železniční dopravu, čímž dopravu zhoršovala a zdražovala.

SID má stále rezervu v integraci s Pražskou integrovanou dopravou (PID). Objektivní překážkou je historicky vzniklý, pragocentrický pásmový systém účtování jízdného u PID a nekompatibilita pražské opencard. Zavést obvyklý tarifní pásmový systém lze poměrně snadno, pokud převládnou věcná hlediska nad politikařením.

Budování, rozšiřování a zkvalitňování IDS není zadarmo. Umožňuje ale zkvalitňovat veřejnou dopravní obslužnost a odstraňovat zbytečné náklady, např. ze souběžné obsluhy vlaky a autobusy. Totéž platí o budování přestupních uzlů.

Efektivní je přisunovat autobusová nádraží k nádražím vlakovým (pokud nejsou vedle sebe – dobrým aktuálním příkladem se má stát Plzeň a Beroun) a někde i zavádět vlak do center měst, např. využitím vlečky ve Dvoře Králové a jejím protažením na autobusové nádraží nebo zřízením vlakové zastávky (Náchod střed, Neratovice sídliště, Dluhonice atd.). Rozhodně by se města neměla snažit vlakové nádraží z centra města vymístit, jak se o to celá desetiletí nesmyslně pokouší radnice v Brně.

Slabinou zaostávání železnice

Základní překážkou efektivního rozvoje IDS zůstává neutěšený technický stav většiny železničních tratí. I když se několik hlavních tratí modernizuje, technický stav většiny je vesměs nevyhovující. Kromě zchátralosti někdy chybí druhá kolej, elektrizace, moderní zabezpečovací zařízení, zastávky v místě dopravních potřeb, přeložky příliš kroutících se nebo špatně trasovaných úseků některých tratí, chybí i některé železniční tratě. Při nedostatečné údržbě a opravách se technický stav mnoha tratí dále zhoršuje.

Problémem zůstávají četné historické trasy, které ne vždy odpovídají dnešním potřebám budovat IDS. Stále chybí tzv. kutnohorský oblouk, který by umožnil přímou jízdu vlaků z Prahy do Kutné Hory Města a přisunutí hlavního autobusového nádraží ze severozápadního okraje města k nádraží.

Chybí náchodská spojka, která by zásadně zkrátila železniční spojení Jaroměř – Náchod, medlešická spojka, která by umožnila efektivní železniční dopravu Pardubice – Chrudim, libická spojka ke zkrácení trati Poděbrady – Hradec Králové, malá hulínská spojka ke zkrácení spojení Brno – Zlín, milovická spojka ke zkrácení spojení Praha – Mladá Boleslav, chybí trať Vrahovice – Brodek u Přerova k zefektivnění železniční dopravy Přerov - Prostějov.

Chybí železniční triangl u Skalice nad Svitavou (spojení Boskovice – Brno), v Ústí nad Orlicí (spojení Letohrad – Česká Třebová), v Jihlavě (aby vlaky od Brna nemusely zajíždět na excentrické nádraží Jihlava hlavní), u Kostelce u Jihlavy (ke zrychlení dopravy z Jihlavy na Slavonice).

Záleží na jednotlivých krajích a městech, jak hodně budou realizaci zmiňovaných a podobných investic prosazovat. Minimálním požadavkem je zajistit územní ochranu příslušných tras.

TOPlist