Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Elektrifikace, nebo zrušeni lokálky?

06.06.2013 19:20

Smířil jsem se s tím, že jsem pro dnešní politiku nepoužitelný, a to hlavně pro­to, že používám logické myš­lení a zdravý selský rozum. Jako „bonus" neříkám to, co bych měl říkat, říkám, co si myslím a nebojím se uvažovat v širších souvislostech za po­užití logiky.

Proto mi čím dál více „leží v hlavě" nákup nových vozů pro České dráhy. Je dobře, že se i na „dráze" investuje do nových vagónů, souprav, jak jsem si v několika denících přečetl nadšené články. Ale o stránku dál jsem se dočetl, že se budou rušit některé rychlí­ky, protože kraj na ně nemá peníze. Napadla mne přímo kacířská otázka, proč se tyto rychlíky zaváděly, když se budou rušit?

Je pravda, že dál se o rušení rychlíků nepsalo, ani se o něm nehovořilo v televizi, proto zatím beru tuto informaci jako zprávu agentury JPP (jedna paní povídala). I když denně se můžeme v reálném životě přesvědčit jak pravdivé je přísloví: „Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu..."

Není to až zase tak dávno, kdy jsem si v novinách přeče­tl, že jsou plány na elektrifi­kaci lokálky Hustopeče - Šakvice tak, aby se dalo přímo jet vlakem z Hustopečí do Br­na nebo Břeclavi. Myslel jsem si, že je budoucnost lokálky již vyřešena, když se hovoří o její elektrifikaci, protože to není zrovna malá investice a vlo­žené prostředky musí být smysluplně využity. Hlavně lokálka Hustopeče - Šakvice, která do toho kraje patří a je mimo jiné, dá se říct, turistic­kou atrakcí s velkou tradicí, bude zachráněna a bude dál sloužit cestujícím. Nedávno jsem zaslechl „za­ručenou" zprávu o tom, že se lokálka Hustopeče - Šakvice bude rušit. Prozatím i tuto in­formaci beru jako zprávu agentury JPP, na druhou stranu jsem se na základě zkušeností z dnešní doby na­učil, že každé, i když malé omezení provozu na nějaké trati, je obyčejně začátek její­ho zrušení.

Doufám, že tato zkušenost u hustopečské lokálky neplatí a měl bych jeden dotaz. Mohl by někdo zodpovědný a znalý problému na stránkách No­vého života napsat čtenářům, jaké jsou další plány a hlavně budoucnost lokálky Hustope­če - Šakvice? Určitě nejsem sám, koho to zajímá.

  • Vlastimil Tělupil, Hustopeče /psáno pro týdeník Nový život/
TOPlist