Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Cíl SŽDC: Zlikvidovat lokálky!

06.01.2012 23:15

Jak jinak si totiž vysvětlit plán SŽDC? Podle nového ceníku, jež je k dispozici na stránkách SŽDC, došlo od 1.1. 2012 ke zvýšení cen za km na tratích, kde v současné době nejezdí celoročně pravidelná osobní doprava pro zajištění dopravní obslužnosti, ale jen příležitostná.
Za 1 vlkm se nově platí na regionálních tratích bez pravidelné osobní dopravy 43,63 Kč. Přitom v roce 2011 se platilo dle ceníku jen 5,20 Kč. Také Vám přijde osminásobné zdražení v nepořádku a likvidační, protože takovéto navýšení odradí provozovatele příležitostných vlaků od vypravení z důvodu vyšších nákladů?
Podle mluvčího SŽDC Pavla Hally je ale takové zdražení zřejmě v pořádku, když uvedl v rozhovoru pro Českou televizi:
"Máme spočítáno, že to likvidační rozhodně být nemůže. Tam, kde je nulový provoz, nám ale vznikají náklady, třeba tím, že se tam odehraje jednou ročně nějaká nostalgická jízda. Znovuobnovení provozu do parametrů, které jsou bezpečné, nás něco stojí. Navýšení tak je i motivační prvek pro dopravce, aby si uvědomili, že když jejich vlak vyjede jednou ročně, tak je to bude něco stát." (1)
Vážený pane Hallo, můžete mi vysvětlit, co je na tomto navýšení motivačního? Je to spíše demotivující a mohlo by to vést k tomu, že na některých tratích už letos nevyjede ani jeden příležitostný vlak!
Výborně, Správa železniční dopravy a cesty by se asi mohla přejmenovat na "Likvidátor železniční dopravní cesty, sabotážní organizace", protože jestli tento krok není likvidačním, tak já už nevím. Opravdu nedokážu najít na tomto kroku nic motivačního. Pravda, ano, je to motivační - je to motivační k tomu, aby místní provozovatel příležitostných vlaků už vlak neprovozoval. Cílem SŽDC je tedy zlikvidovat lokálky. Není to úžasné?
Nebo to vidíte jinak? -mir-

TOPlist