Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Chornice - In memoriam

17.12.2011 17:25

Protože "optimalizaci" veřejné dopravy Pardubického kraje považujeme za největší zvěrstvo v polistopadové historii, zveřejnujeme článek Michala Bočka. Vám všem, příznivcům lokálek, připomínáme, že nejde o čin neoliberálů, ale jde o politické rozhodnutí pánů Martínka a Tichého, členů ČSSD!

Chornice - železniční uzel, který byl k 10.12.2011 vymazán ze železniční mapy. Opravdu jen málokdo by před několika lety věřil tomu, že něco takového může vůbec nastat. A přece ! Na základě rozhodnutí Pardubického kraje bylo odsouhlaseno zastavit osobní dopravu v relacích Velké Opatovice - Chornice, Dzbel - Chornice a Moravská Třebová - Chornice a nahradit ji autobusy. Tímto krokem tak rázem přišly o vlakové spojení obce na dotčených úsecích a byly zcela zpřetrhány dopravní proudy v této lokalitě. Nově tu tak vznikly pomyslné tři "koncové" tratě. Ve směru od Prostějova vlaky ukončí svoji jízdu ve stanici Dzbel. Od Skalice nad Svitavou pojedou pouze do Velkých Opatovic a ze směru od České Třebové obsluží úsek po město Moravská Třebová. To vše na základě nové dopravní koncepce organizátora dopravy v Pardubickém kraji společnosti OREDO.


Šubířov, Nectava, Jevíčko, Biskupice, Chornice, Mezihoří, Městečko Trnávka, Rostání, Linhartice - obce a města kam se již vlakem není možné dostat. Prozatím v dotčeném úseku funguje nákladní doprava byť v režimu PP (podle potřeby), ovšem dle zkušeností z jiných lokalit i to se může v brzké době změnit. První krok byl již učiněn. Od platnosti nového GVD již nemá být pojížděn úsek Velké Opatovice - Jevíčko. Obsluha nz Jevíčko bude nově probíhat z Chornic. Zátěž z/do Velkých Opatovic bude probíhat pouze od Skalice nad Svitavou. Se změnou koncepce dopravy dochází také k drobné úpravě značení tratí, kdy trať z Třebovic v Čechách do Moravské Třebové je nově vedena pod číslem 017.

TOPlist