Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

ČESMAD spustil dezinformační kampaň o financování veřejné dopravy

11.11.2011 12:45

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA rozjelo dezinformační reklamní kampaň1, ve které veřejnosti prezentuje financování veřejné dopravy. Billboardy s jednostranně prezentovanými průměrnými čísly vytrženými z kontextu srovnávají průměrnou cenu linkového autobusu s průměrnou cenou všech dálkových i regionálních vlaků v České republice2. Kampaň je naprosto neseriózní, protože srovnává i cenu vlaků přepravujících několik stovek cestujících a následně se snaží o konfrontaci autobusu s vybranými vlaky, v nichž je méně než 20 cestujících.

„Srovnání, které ČESMAD záměrně a vědomě provádí, odpovídá tomu, jako kdybyste srovnávali cenu nájmu garsonky a dvougenerační vily, a pak tvrdili, že bydlení ve vile je několikanásobně dražší,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

I na méně vytížených regionálních tratích se průměrná obsazenost vlaku pohybuje kolem 20 cestujících. Podle vyjádření pana Felixe pro server E153, kde uvádí u vlaku spotřebu paliva 2,6 litrů na osobokilometr, by musely tyto osobní vlaky vykazovat spotřebu v průměru 5200 litrů nafty na 100 kilometrů. Motorové rychlíky obsazeny například 120 cestujícími by pak podle Felixe spotřebovaly více než 31 000 litrů nafty na 100 kilometrů.

„Není pochyb o tom, že celá kampaň je jedna velká demagogie účelově vybraných čísel, které jsou naprosto odtržené od reality, s cílem zdiskreditovat železniční dopravu,“ komentuje kampaň ČESMADU BOHEMIA prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka. „Je zřejmé, že ČESMAD chce tímto útokem na železnici odvrátit pozornost od drastických škod na zdraví lidí a životním prostředí způsobovaných kamionovou dopravou, která je právě z těchto důvodů ve všech vyspělých zemích omezována,“ doplňuje Vyka.

„Opravdu nevím, zda svéprávný člověk může srovnávat cenu za jízdu jednoho kilometru regionálního minibusu pro 15 lidí s dálkovým expresem uzpůsobeným pro rychlost 200 km/h s kapacitou více než 700 cestujících,“ ptá se Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě. „A už nemluvě o tom, že železniční dopravce odvede státu zpět na poplatcích mnohem více, než dopravce autobusový, který za autobusy neplatí ani silniční daň4 ani plošné mýtné,“ dodává Zítka.

„Celý problém spočívá v nerovných podmínkách na dopravním trhu, jejichž nastavení je důsledkem současné dopravní politiky. Tu ale v posledních letech výrazně ovlivňuje kamionová lobby ve prospěch různých úlev pro silniční dopravce, před kterými je železniční doprava dlouhodobě znevýhodněna,“ uzavírá Vyka. 
 
Kontakty:
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290
Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 607 992 873
 
_______________
1 Upřednostňování železnice ruinuje státní a obecní rozpočty, na webu on-line.
2 Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících a hrazených kompenzacích, na webu on-line.
3 Zvýhodňování železnice na úkor autobusů je neférové, tvrdí ČESMAD v kampani, na webu on-line.
4 Podle § 3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční jsou od daně osvobozena vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období

TOPlist