Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

BIS varuje

18.07.2011 00:35

Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2009 upozornila, že projekty vypisované Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou ovlivňované mocnou betonářskou lobby. Ve zprávě se doslova píše: „V prostředí stavebních společností soutěžitelé koordinují výši podávaných nabídek. Cílem je vytvořit zdání konkurenčního prostředí a zakrýt předem uzavřené dohody o vítězi tendru. Nejvýrazněji se tyto aktivity projevily u zakázek vypisovaných Správou železniční dopravní cesty, přičemž někteří zaměstnanci této instituce jednali nestandardně ve prospěch stavebních společností.“

Zní to skoro nevěrohodně, ale Bezpečnostní informační služba se zajímá o bourání starých venkovských nádraží. Co v těch zapadlých baráčcích, kde tu a tam přejede lokálka, agenti hledají? Provázanost státní železnice s místními firmami, které na zakázkách vydělávají. Bourání je totiž celorepublikový trend, který jde v úhrnu do desítek milionů korun ročně. Obce i soukromníci mají přitom zájem málo využívané objekty koupit. Ale přes rozhodnutí bourat, lidově řečeno, nejede vlak. Reportér Karel Vrána našel příklad tohoto přístupu ve východočeské Chvalči.

TOPlist