Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bártův zásah do nezávislosti Drážní inspekce může ohrozit bezpečnost cestujících

05.04.2011 14:15

Ministr dopravy Vít Bárta podle informací České televize plánuje odvolat generálního inspektora Drážní inspekce Romana Šiguta . Postup ministra dopravy nese znaky klasického „honu na čarodějnice“ - oficiální důvody obsahují jen formální výtky. Vrcholem je výtka, že si generální inspektor neproplatil stotisícovou odměnu, jenž mu přiznal předseda vlády.

Nabízí se proto vysvětlení, že skutečným důvodem pro odvolání generálního inspektora je kritika Drážní inspekce ohledně neuspokojivého a nebezpečného stavu kolejí a železničních přejezdů , za který je zodpovědná Správa železniční dopravní cesty. Jejím vedením je pověřen, a z důvodu nesplnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií nemůže být jmenován, Bártův spolupracovník Pavel Habarta.

„Ministr Bárta by se měl na místo hledání záminek pro odstranění posla špatných zpráv zabývat hrozbami pro bezpečnost provozu na železnici, na které upozorňuje Drážní inspekce,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. A k tomu dodává: „Místo kontroly docházky inspektorů by se pan ministr měl soustředit na hledání příčin špatného technického stavu železniční infrastruktury a zejména, jak efektivně bude využito 7,4 miliardy korun, které jsou pro letošní rok určeny na údržbu a opravy tratí.“

Tento útok na nezávislost Drážní inspekce bohužel není první. Již v minulosti se o to pokusil Řebíčkův náměstek Jiří Hodač. Nestandardní postup ministerstva dopravy tehdy následoval po tragické nehodě v Moravanech, při níž zahynul strojvůdce. Veřejnosti byly tehdy prezentovány dvě různé verze příčin nehody. Jedna z dílny ministerstva dopravy (pískovací zařízení), druhá v důsledku vyšetřování Drážní inspekce (zabezpečovací zařízení ESA 11, firmy AŽD Praha). Následně byly zveřejněny informace, které vyvolávaly podezření z politického ovlivňování vyšetřování nehody, možné korupce a střetu zájmů (složení výběrové komise ministerstva dopravy pro výběr nového generálního inspektora) .

Současný případ je s kauzou z doby ministra Řebíčka podobný i v tom, že podle výše citovaných informací České televize se ministr Bárta vyjádřil tak, že za případné odvolání generálního inspektora nebude zodpovědný on, ale jeho náměstek Šmerda. Generálního inspektora ale přitom podle zákona jmenuje a odvolává vláda, a to na návrh ministra dopravy. „Pan Bárta by si měl zvolit, jestli je ministr dopravy odpovídající za svěřený úřad, nebo jakási vládní šedá eminence, která se s úřadem jednou ztotožňuje a podruhé s ním nemá nic společného,“ komentuje Miroslav Vyka. Přístup ministra Bárty ve vztahu k Drážní inspekci je v rozporu se směrnicí 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství, neboť jak v mediích uvedl generální inspektor Drážní inspekce, byl mu zkrácen rozpočet – a to je v rozporu s tím, že členské státy EU musí zajistit, aby vyšetřovací orgán plnil své úkoly nejúčinnějším způsobem, aby získal dostatečné prostředky, a aby jeho vyšetřovatelé získali statut, který jim poskytuje nezbytné záruky nezávislosti.

Kontakt: Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290

TOPlist