Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

A je vymalováno

12.01.2012 20:25

Zamyšlení Petra Tejkla

Je radost si v Magazínu Pardubického kraje přečíst, že „poprvé došlo k výrazné optimalizaci veřejné dopravy s ohledem na potřeby občanů měst a obcí, která nyní lépe vyhovuje jejich potřebám“ a že „optimalizace vznikala v těsné spolupráci se samosprávami“.  Dovolím si s tímto optimistickým hodnocením poněkud polemizovat i když předpokládám, že představitelé kraje mají pro tato pozitivní slova dostatek objektivních argumentů. Z mého pohledu se optimistická slova poněkud rozcházejí s realitou tak jak ji vidí řada běžných občanů ( možná ale pouze já?). Řešení vyřčené několika zodpovědnými, že „ si to nějak sedne“ není pro tak zásadní věc asi optimální. Dovolím si postavit  tuto problematiku do kontextu se smutnými událostmi, které společnost zasáhly na sklonku minulého roku

Pomalu odeznívá zármutek spojený s odchodem velkého českého politika a státníka a na řadu přicházejí opět denní starosti a nejistá očekávání roku 2012. V paměti řady z nás však zůstávají slova, která o vlastnostech tohoto státníka řekli významné osobnosti, které ho znali. Vlastnostech, která  vysvětlují proč se stal politikem velkého formátu nejen pro nás, ale proč jej uznávali i autority celosvětové případně i ty, které s ním třeba ve všem nesouhlasili. Je dobré si tyto vlastnosti připomenout právě v moment, kdy se opět vracíme k běžným denním starostem a kdy podle těchto vlastností můžeme třeba poměřovat současná rozhodnutí regionálních politiků. Je to vhodné zvláště nyní, kdy začíná předvolební období a podle jejich rozhodnutí odrážejících jejich vlastností a schopností bychom měli rozhodovat komu dáme či nedáme v nadcházejících volbách svůj hlas. Jsou to především schopnosti tvorby dlouhodobé vize, vůle a vytrvalost jí naplnit, udělat rozhodnutí,  které není poplatné jen současné situaci a okamžitým potřebám, rozhodnutí která vycházejí z objektivního pochopení skutečného problému a potřeb společnosti, rozhodnutí nadčasová v zájmu i příští generace. Poměřme tímto úhlem pohledu důležité rozhodnutí, které bylo v našem kraji učiněno na sklonku minulého roku -  takzvanou „optimalizaci veřejné dopravy“.

Pod záminkou nutných okamžitých úspor, které se musí projevit teď hned okamžitě došlo k vážnému narušení citlivého systému veřejné dopravy, který možná není úplně ekonomicky optimální, ale na který je většina uživatelů – občanů dlouhodobě zvyklá a má podle něj nastavený svůj životní rytmus – dojížďka do práce, dostupnost školy ap. Na tuto službu jsou orientováni především obyvatelé venkova, kterým nezbývá než z objektivních důvodů dojíždět do měst a spádových oblastí za prací a službami. Pod záminkou okamžitých úspor došlo k zásadní orientaci na autobusovou dopravu, která je nejen objektivně pomalejší, ale je především společensky chápána jako více sociální a tím veřejná doprava ještě více rezignuje na roli skutečného konkurenta dopravy individuální. Pod záminkou okamžitých úspor došlo k ukončení veřejné dopravy na mnoha kilometrech regionálních tratí a tím byl dán jasný signál jejímu správci Správě železniční dopravní cesty, že toto historické regionální infrastrukturní bohatství, které přežilo několik válek a společenských otřesů kraj nepotřebuje a může být nyní nevratně zrušeno bez ohledu na případné potřeby budoucích generací kraje a již nastupující příznaky ohrožení ropné energetické bezpečnosti společnosti. K tomuto řešení došlo především v periferii kraje, kde i tak jsou sociální podmínky obyvatel komplikované a kde tyto tratě pokud by byly modernizovány mohou nést významnou roli prvku podporujícího mobilitu obyvatel, prvku který pomůže zastavit propad a území napomůže oživit.  Pamatujme si tyto činy a výsledky a je doprovázející slova optimismu až budeme zvažovat kterému politikovi svěřit zodpovědnou strategii řízení a rozvoje našeho kraje nejen pro naši, ale samozřejmě i pro budoucí generace.

TOPlist