Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vítáme vás na stránkách Klubu přátel lokálek.

Již šestým rokem hájíme veřejný zájem ve věcech dražní dopravy !!!

Náš spolek vznikl registrací u Ministerstva vnitra v dubnu roku 2010 jako občanské sdružení příznivců železnice, především regionálních drah, kteří jsou znechuceni současným stavem železnic v ČR a kteří cítí potřebu tento stav změnit. S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl spolek k 1. lednu 2014 zapsán do Veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti.

  • Hájíme veřejný zájem ve věci drážní dopravy. Aktivně vstupujeme do správních řízení ve věci rušení drah, změn kategorie dráhy. Z pozic trvale udržitelného rozvoje se snažíme i argumentovat proti omezování železniční dopravy.
  • Pro podporu zájmu široké veřejnosti organizujeme jízdy zvláštních vlaků, především v těch lokalitách, kde je železniční doprava ohrožena optimalizací. Velmi bohatá je také publikační a osvětová činnost našich členů, o čemž se můžete přesvědčit sami. V neposlední řadě je v hledáčku našeho zájmu také péče o kulturní a technické dědictví, snažíme se dokumentovat ohrožené drážní objekty a železniční vozidla.
  • Uvítáme jakékoliv vaše podněty, protože to, jak se bude vyvíjet železniční doprava a jaký bude stav železnice v ČR, záleží především na občanské společnosti. Tedy na každém z nás. Jestliže považujete naše aktivity za prospěšné, budeme rádi, pokud nás v činnosti  podpoříte , případně rozšíříte řady našich členů.

Video

Rozhovor M. Tomka v pořadu "Týden v regionech" dne 22. července 2013 v Hrušovanech n. J. a v Hevlíně.

Rozhovor M. Tomka na téma regionální železnice v pořadu "Vlna z Brna" Televize B-tv.cz. dne 5. června 2013

Veletržní parní expres vlečka BVV, a.s. 22.6.2013
Vítání jara Vranovice a ochutnávka vín Pohořelice 20.4.2013

Odběr novinek

TOPlist